Podle plánu v tento čtvrtek (21. ledna 2010) se měla konat přednáška o Emě Destinové, na kterou jsme pozvali i Slovenskou televizi. Z technických důvodů však tento den televizní pracovníci nemohli přijít natáčet, proto jsme přeložili přednášku na 4. února 2010 a zařadili přednášku o Antonínu Slavíčkovi.

Mezi klenoty českého národa patří nejen hudební skladatelé, spisovatelé, ale určitě i malíři. Zvláště poslední desetiletí 19. století a začátek 20. století byly bohaté na tvorbu, která zanechala pro budoucí generace nesmazatelné bohatství související s uměleckým a duchovním rozvojem národa. Jedno z míst mezi známými českými malíři patří Antonínu Slavíčkovi. O jeho životě, díle a jeho potomcích nám vyprávěla Miluše Babjáková a některé obrázky nám i ukázala.

Život tohoto malíře byl bohatý na poznávání různých malířských směrů zvláště v zahraničí, ale zvlášť na své vlastní vyznání k lásce k Praze a k české krajině prostřednictvím štětce. I jeho násilná smrt zastřelením vycházela z toho, že po překonané mrtvici již nemohl tu svoji lásku odevzdat na paletu tak jak by chtěl.
Obrazy U nás v Kameničkách, Uhelný trh, Chrám sv. Víta, obrazy z Německé Rybné a jiné určitě mnoho říkají starší generaci. Malíř patřil k největším představitelům mánesovské doby a impresionismu v Čechách. Z jeho obrazů je patrné, jak ho zajímala hra slunečních paprsků. Jeho nejoblíbenějším námětem byla však milovaná Praha, Kameničky na Českomoravské Vysočině a Rybná nad Zdobnicí pod Orlickými horami (tam je dnes malá galerie jeho obrazů z tohoto kraje).
Také Slavíčkovi potomci měli kus malířského ducha, ař už jeho syn Jan Slavíček malující hlavně Prahu nebo vnuk Mikuláš Medek. Nedávno zemřelý Ivan Medek, vnuk slavného malíře, novinář a muzikolog, je nám známý také jako bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Václava Havla. No a syn Jiří Slavíček se jako filmař zapsal do našich pamětí režií filmu Pantáta Bezoušek, Kluci na řece a jinými filmy.
Vyprávění trvalo hodinku a co jsme si odnesli? Určitě až uvidíme v galeriích obrazy tohoto malíře prohlédneme si je pozorněji, řeknou nám více.

Miluše Babjáková
foto: Pavol Kraus
repro: internet

error: Obsah je chránený!!