Vážení členové Českého spolku,

v posledních dnech jsme od vás opakovaně dostali dotaz, jak postupovat, když nemáte uhrazené členské v Českém spolku v Košicích. Jsme rádi, že nezapomínáte i na tuto drobnou povinnost i když jste momentálně omezováni nějakou překážkou, která vám zabraňuje navštívit kancelář spolku.

Pokud využíváte bankovní služby, můžete členský příspěvek uhradit i přímo vložením dané částky
na účet Českého spolku v Košicích: SK 61 0900 0000 0051 4651 3549. Účet je veden ve Slovenské spořitelně.

Variabilní symbol: rok, za který je členské uhrazeno (2021, 2022).

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení kvůli identifikaci platby.

Výška členského příspěvku je 10 € pro nepracující a důchodce.
Výška členského příspěvku je 15 € pro pracující.

Doklad o zaplacení uschovejte pro případnou pozdější kontrolu.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích

ČlenskéJak uhradit členské v spolku?