Pravidelný cyklus Slovo domova v březnu otevřel téma velice široké. Posluchači měli příležitost vyslechnout si přednášku o české katolické literatuře 1918 – 1945. Jak v úvodu sdělila přednášející MUDr. Dagmar Takácsová:
Téma „česká katolická literatura“ a ostatně i evropská a světová katolická literatura byla a asi stále je pro generace české společnosti, vzdělávané a vychovávané po čtyřicet let komunistického panování téměř nepoznaným územím. V katolickém a částečně i v intelektuálním nekatolickém prostředí české společnosti pronikly do vědomí těchto generací prostřednictvím rodiny většinou jen střípky poznání o ní, v podobě děl některých jejích představitelů. Tak v některých rodinných knihovnách onoho období bychom našli Zahradníčka, Čepa, Demla, Durycha, Schulze, z evropských autorů Chestertona, Papiniho, Marshalla, Cronina, Undsettovou. Mnohdy ale chybělo poznání, že jde o autory katolické literatury.
Když jsem na internetu hledala prameny pro dnešní povídání, objevila jsem především rozsáhlé a velmi důkladné a poctivé literárně vědecké dílo Česká katolická literatura 1918 – 1945 autora Martina C. Putny. Zjistila jsem velmi rychle, že téma česká katolická literatura je tak rozsáhlé, že bychom si o tom mohli povídat dlouhé hodiny a proto jsem se rozhodla věnovat pouze české katolické literatuře období let 1918 – 1945. Pro lepší porozumění je však třeba uvést aspoň něco málo obecnějších souvislostí. Zájemce o bližší poznání odkazuji na zmíněnou práci Putnovu a na podobnou jeho práci, která se zabývá obdobím české katolické literatury v letech 1848 – 1918.

Je to určitě na více než dva šálky kávy, nabízíme vám celou přednášku.

Klubové akceO české katolické literatuře