Úvod Dní české kultury 2010 tvořilo nejen tradiční nedělní Svatováclavské posvícení, ale členové Českého spolku v Košicích i ostatní veřejnost si připomenuli svátek hlavního českého patrona sv. Václava bohoslužbou, slouženou k jeho cti v krásně restaurované kapličce sv. Michala v Košicích.

V pondělí  27. 9. 2010, v podvečer dne, kdy v Čechách je oslavován sv. Václav státním svátkem, připomínajícím českou státnost se sešlo v kapličce opravdu nečekaně mnoho lidí. Bohoslužbu sloužil pan kaplan Římskokatolické církve Peter Sabol a opravdu tak, že nás všechny – silně věřící, ale i ty umírněnější – strhl k zamyšlení nad sebou.

Podle již připravených liturgických textů a písní jsme se pomodlili, zazpívali české bohoslužební písně. Zvláště píseň „Otče náš, vyslyš nás…“ zněla krásnými tóny a nenechala nikoho z nás lhostejného.

Mši ukončil Ženský sbor Českého spolku v Košicích chorálem „Svatý Václave, vévodo české země…“. Samozřejmě se přidali všichni účastníci.

A tak tu na Slovensku, v kosmopolitním městě Košicích, si Češi a jejich příznivci uctili patrona České země. I když různé názory a polemiky o tomto světci byly a jsou, nechejme to historikům. Každopádně svatý Václav byl a bude ten, ke kterému se národ obrací v nejtěžších a převratných dnech své historie.

Myslím, že všichni odcházeli s pocitem, že tato Svatováclavská mše se stane v Košicích tradicí.

 

Miluše Babjáková
error: Obsah je chránený!!