pout-Kraus-2015-09Tradiční poutní slavností jsme si v neděli 17. května 2015 uctili našeho českého patrona, sv. Jana Nepomuckého. Do nádherné bankovské přírody se i přes chladnější počasí dostavil značný počet poutníků, abychom společně vzdali hold tomuto světci.

Poutní mši svaté v kapličce Nanebevzetí Panny Marie na Horním Bankově předcházela májová pobožnost. Slavnostní mši svatou v zastoupení p. faráře z Podhradové, ThLic. Martina Harčára, celebroval jezuita do. Jozef Mydla SJ. Zavzpomínal si na dobu před 25 léty, kdy krátce působil v dómu sv. Alžběty. Kaplička nanebevzetí Panny Marie byla za socializmu v dezolátním stavu a uzavřena. Tehdy se v ní nacházel veliký kříž, který z ní p. Mydla vzal, nechal ho zrestaurovat a dnes ho můžeme vidět v nemocniční kapli na Terase, kde slouží svému účelu. O znovuoživení kapličky na Horním Bankově se přičinil jezuita P. Kaľavský SJ a od 6. 6. 1999 se zde konají pravidelné nedělní mše svaté.
V homilii se p. Mydla zaměřil na osobnost našeho světce, který se narodil kolem roku 1340 v Nepomuku. Byl velmi vzdělaný a stal se generálním vikářem pražského arcibiskupa. Jako zásadový člověk se dostal do sporu s králem Václavem IV., který neváhal v zájmu upevnění moci porušit křesťanské zásady a církevní předpisy. Jan Nepomucký byl věrný svému poslání a nenechal si líbit královo vměšování se do církevních záležitostí. Stal se mučedníkem za zpovědní tajemství, Boží zákon a obhajobu církevních práv. Po krutém mučení byl svázán a 20. 3. 1393 v pozdních hodinách hozen do Vltavy. Svatý Jan Nepomucký je patronem zpovědníků, mostů a vod.
Odkazem sv. Jana Nepomuckého dnešní době je odstraňovat hřích ze svých srdcí a zvrácenost ze života.
Prosme tohoto světce, abychom zůstávali v Boží lásce, žili lásku podle evangelia a tvořili silné společenství víry s našimi bratry a sestrami a byli neohroženými ohlašovateli Kristovy pravdy.
Bohoslužbu hudebně doprovázel p. Borovský a o fotografický záznam se postaral p. Kraus.
Po slavnosti na Horním Bankově jsme za modlitby Korunky Božího milosrdenství a zpěvu mariánských písní kráčeli průvodem do Dolního Bankova ke kapličce sv. Jana Nepomuckého. U kapličky jsme se pomodlili litanie k našim českým ochráncům, za mír a pokoj ve světě a na Ukrajině a za naše drahé zemřelé.
Duchovně povzbuzeni a s dobrou náladou jsme se rozcházeli do svých domovů, mnozí poutníci si načerpali vodu ze Svatojánského pramene.

Zdenka Hloušková

V pátek 15. května večer na TV NOE jsme mohli shlédnout velkolepé Svatojánské vodní slavnosti na Vltavě v Praze. Těm předcházela slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Víta, kterou celebroval pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. V homilii zdůraznil u sv. Jana Nepomuckého věrnost pravdě a spravedlnosti, lásku k církvi a jeho mlčení, které ho stálo surová muka a mučednickou smrt.

Moderátor slavností na Vltavě Jiří Stach vysvětlil, co znamená 5 hvězd kolem hlavy sv. Jana Nepomuckého:
1. mlčel jsem, což v dnešní době neplatí – často se zbytečně moc mluví (žvaní)
2. zbožnost
3. ctnost
4. utrpení
5. svátost
Neodmyslitelnou součástí těchto slavností byly gondoly. Barokní hudba a sbor předvedli skladbu Františka Xavera Thuriho 5 hvězd sv. Jana Nepomuckého.
Svatojanský majáles obohatil i houslový virtuos Václav Hudeček. Zdůraznil, že barokní hudba po celá staletí okouzluje lidi na celém světě a přináší klid a pohlazení do duše.

Část záznamu slavnosti nabízíme.

[widgetkit id=102]

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan