hodnoceni-souteze-002Ve čtvrtek 10. listopadu sešli se v prostorách ČSvK účastníci podzimní akademie v České republice a také autoři soutěžní výstavy fotografií „Regionální české spolky na Slovensku ve fotografii“, aby zhodnotili oba tyto projekty a zaujali stanovisko k jejich pokračování v příším roce.
Klubové prostory se zaplnily jako málokdy předtím. Společný program připravil garant obou těchto projektů J. Gregorek. Milým hudebním vystoupením ZUŠ Marie Hemerkové v Košicích se představily sestry Santovjákovy a p. učitelka Erika Malinová. A potom již Miluše Babjáková odevzdala diplomy a věcné ceny vítězům fotosoutěže podle hodnocení odborné poroty a také podle náhledu návštěvníků výstavy. I pro ně se ušlo. Trojice z vylosovaných anketářů byla obdarována malými dárky od organizátorů. Za ceny jsme po zásluze poděkovali těm, kteří přispěli k důstojnému ocenění vítězů. Shodli jsme se na tom, že pokračování těchto výstav bude přerušeno pro snižující se zájem ze strany mimokošických regionálních organizací. Naopak členové košické organizace snad najdou formu jak v této aktivitě, obeznamující návštěvníky výstavy o životě naší organizace a také skýtající dokumentační obrazový materiál pro spolkový archiv dále pokračovat, byť jen v regionálním rozsahu.
A dostali jsme se pak k týdennímu poznávacímu a vzdělávacímu zájezdu na Severní Moravu. Účastníci hodnotili letošní podzimní akademii za velmi vydařenou, dobře připravenou a organizovanou. Tato akademie přispěla k připomenutí si naší společné historie a uvědomění si národního podvědomí. Jednoznačně členové dali na vědomí zájem o pokračování tohoto programu i v příštím roce. Společně jsme dospěli k předběžnému návrhu uskutečnit poznávací a vzdělávací akademii v roce 2017 ve Středočeském kraji, se zaměřením na pamětihodnosti staré Prahy a starých pověstí českých, na kraj K. H. Máchy a také historické milníky časů pozdějších. Ještě dlouho účastníci zůstali v družné debatě při skromném pohoštění. Těšíme se na další akce Českého spolku v Košicích.

Jiří Gregorek

[widgetkit id=150]

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan