Předsednictvo Českého spolku v Košicích se zármutkem oznamuje, že po těžké nemoci zemřela dne 8. 6. 2022 dlouholetá členka jeho revizní komise a členka Ženského sboru, Ing. Věra Meďašová, ve věku 63 let.

Rozloučíme se s ní v pondělí 13. 6. 2022 ve 14.00 hod. na místním hřbitově v městské části Košice – Barca (zast. MHD Hečkova, aut. č.12)/.

 

Milá Věrko,

děkujeme za přátelství a za všechno, co jsi udělala pro Český spolek v Košicích i Český spolek na Slovensku, za ochotu vždy pomoci. Za několikaletou práci spolkové ekonomky, za činnost v revizní komisi, za léta účinkování v Ženském sboru. Za moderování spolkových programů, jako byly České plesy, České Vánoce, Husovy oslavy nebo video před loňským sčítáním lidu. Vždy si uchováme v paměti tvůj široký, upřímný úsměv, tvou milou, laskavou povahu a přirozenou noblesu. Budeš nám velmi chybět.

Odpočívej v pokoji!

Společenská kronikaVěra Meďašová zůstane v našich vzpomínkách