V sobotu 20. března 2010 se v klubu Atrium v Košicích konalo výroční zasedání  Valného shromáždění Českého spolku v Košicích. Přítomní členové Spolku si vyslechli zprávu o činnosti i zprávu o hospodaření Spolku za rok 2009 a zprávu revizní komise.
Zabývali se i úpravou stanov Českého spolku v Košicích a schválili změnu paragrafů 7 a 14, která umožní volit do orgánů Spolku také členy podporující, ale se zajištěním většinového zastoupení členů řádných. Poté Valné shromáždění v tajných volbách zvolilo předsedkyni, předsednictvo a revizní komisi Spolku na další dvouleté období a také delegáty Valného shromáždění Českého spolku na Slovensku. Schválilo i odložení účinnosti usnesení VS ze 14.3.2009 o změně výše členského příspěvku  až na rok 2011, to znamená, že zvýšené členské a zápisné / 8,50 pracující, 5,- nepracující a 2,- zápisné se bude platit až v roce 2011/. Dále VS schválilo návrh činnosti Spolku na rok 2010 a vyslechlo si informace o připravované podzimní akadémii – poznávacím zájezdu do České republiky.
S velkou pozorností si také vyslechlo informace předsedy Českého spolku na Slovensku, Ing. Pavla Doležala o činnosti Českého spolku na Slovensku v roce 2009, zejména o změnách v zákoně o státním jazyku ve vztahu k české národnostní menšině.
Na závěr Valné shromáždění schválilo usnesení. Jeho text, zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2009 a schválenou změnu stanov Českého spolku v Košicích vám přinášíme.

Celou výroční zprávu si můžete přečíst zde!

Stanovy Českého spolku v Košicích se změnami, přijatými na Valném shromáždění

Usnesení Valného shromáždění Českého spolku v Košicích

error: Obsah je chránený!!