Tyto květnové dny jsou samý státní svátek. Ale události, které vedly k tomu, že 8. květen je státním svátkem, ty už jsou velmi daleko a pro mladé lidi už téměř neznámý pojem. Zato naše členky, věkem sice starší, ale vitalitou mladé, si události, které předcházely vzniku 2. světové války připomněly opravdu zaníceně.
Jedna z nejstarších členek Alena Šiklová, žijící jako dítě před válkou v Sude­tech, si ještě velmi dobře pamatuje život před válkou a v době hlučných hitlerovských hesel a skandování. My mladší jsme její zajímavé vzpomínky bedlivě poslouchaly. Ale i další členky měly své zážitky, o které se s námi podělily.

Když přišlo na život v Sudetech po válce, odsun Němců, přesídlování do pohraničí – to už se zapojily i členky mladší, takzvané válečné ročníky. Prostě, každý měl zajímavé postřehy, o kterých se nedočteme v knížkách, a všechny originální a o to více zajímavé.

Klubové akceVzpomínání na předválečná a poválečná léta