CSnS-2014-Martin- Zatovic-22Jako každý rok, tak i letos, se jarní zasedání ČSnS konalo v Martině.
Zasedání se zúčastnili: předseda ČSnS Ing. P. Doležal, tajemník M. Babjáková, za ČS Bratislava Ing. H. Húsenicová, za ČS Trnava Ing. J. Vodrážka, za ČS Trenčín M. Pokrievková, za ČS Žilina Ing. S. Pach, za ČS Martin MUDr J. Kováčiková, za ČS Liptovský Mikuláš Ing. J. Havel, za Starou Ľubovňu Mgr. I. Šipošová, za ČS Košice J. Zaťovič.

Omluvena byly předsedkyně ČS Zvolen Ing. B. Maňkovská DrSc. a ČS Košice MUDr D. Takácsová. Předseda poděkoval členkám ČS Martin za zajištění místnosti a za přípravu občerstvení.
Po kontrole usnesení z minulého zasedání ČSnS konaného 13.10.2013 v Košicích předseda ČSnS referoval o setkání Velvyslankyně České republiky na Slovensku Ing. Livie Klausové CSc. se zástupci české národnostní menšiny v Košicích Ing. P. Doležalem, MUDr. D. Takácsovou a Mgr. H. Miškufovou.
Jelikož v listopadu tohoto roku se budou v Košicích konat oslavy 20. výročí Českého spolku na Slovensku, účastníci byli obeznámeni s úkoly, které z tohoto projektu vyplývají.
Koncem června budou volby nového Výboru pro národnostní menšiny a etnické skupiny při Úřadu vlády Slovenské republiky. Úřad vlády vydal pokyny. Předseda ČSnS seznámil účastníky s úkoly, které je potřebné zabezpečit.
V další části zasedání informovali jednotliví předsedové (za ČS v Košicích zástupce) o činnosti, o členské základně a jiných záležitostech svého ČS. Také informovali o žádostech o dotace podaných na  Úřad vlády SR – žádal pouze ČS na Slovensku, ČS Bratislava, ČS Trnava, ČS Zvolen a ČS Košice. Informovali také o podaných žádostech o peněžní dary z Ministerstva zahraničních věcí ČR – žádali všechny ČS.
Práce jednotlivých Českých spolků je závislá od počtu členů, věku a aktivitě členů a samozřejmě na finančních prostředcích. Ty je sice možné získat, ale je to velice náročné, proto od SR většinou ČS finanční podporu nežádají. I tam, kde je peněz méně, udržují spolky pocit sounáležitosti tím, že pořádají finančně nenáročná setkání a výlety.
Letošní konání oslav 20. výročí by mělo svědčit o tom, že práce Českých spolků, i přes vyskytující se nesnáze, pokračuje ke spokojenosti . Zanikl sice ČS Nitra a ČS Poprad, ale vznikl ČS Stará Lubovňa. Počáteční potřeba existence spolků z důvodu rozdělení republiky a vzniku české národnostní menšiny už dnes není tak ožehavá, ale nahradila ji potřeba setkávat se a mluvit ve svém rodném jazyku, o svém rodném kraji.
Zasedání ukončil předseda ČSnS poděkováním všem členům předsednictva za jejich obětavou a náročnou práci ve prospěch české národnostní menšiny.

 

Text: Babjáková. Foto: Zaťovič

[widgetkit id=69]

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan