Vážení členové spolku!

Předkládám za náš místní klub zprávu o činnosti. Naše činnost byla financována na základě vypracovaných projektů dotovaných Úřadem vlády SR v programu „Kultúra národnostných menšín 2014“. Výrazně nám v našich aktivitách pomáhaly kulturní instituce, které s klubem spolupracují: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického a Zemplínske regionálne osvetové stredisko v Michalovcích. Hlavním cílem naši činnosti bylo udržení identity, tradic a kulturních hodnot české menšiny žijící v Michalovcích.

Ve vzdělávací oblasti to byly vynikající přednášky JUDr. M. Schýbala – cyklus přednášek z české historie – Osoby a události. Projekt sestával ze čtyř přednášek zaměřených na nejdůležitější historickou událost – 100. výročí I. světové války. Besedy byly pořádány nejen pro členy a veřejnost, ale i pro žáky místních škol: 3. února – Vznik I. světové války; 3. března – Československé legie, jejich vznik a význam; 7. dubna – M. R. Štefánik, hlavní organizátor Československých legií; 5. května – Československé legie jako významný faktor sounáležitosti Čechů a Slováků při vzniku ČSR.

V kulturní oblasti to byl program Ing. O. Krásenského s názvem „Rytmy v umění“ věnovaný michalovské akademické malířce Ludmile Lakomé – Krausové, který se konal 17. října. Tento program byl propojením swingové hudby s výtvarným uměním s akcentem na prohloubení československé vzájemnosti. Pan Krásenský byl oceněn „Cenou primátora města Michalovce “ za dlouholeté šíření swingové hudby ve městě, 13. prosince uskutečnil Vánoční koncert.
Účastnili jsme se i Dnů české kultury, jejichž některé programy organizoval košický Český spolek také v Michalovcích. Kvarteto Martinů s hercem Alfredem Strejčkem představilo 21. října nejen nám, české menšině, ale i Michalovčanům nádhernou hudbu Bedřicha Smetany v programu „Z mého života“. Nové informace jsme získali z přednášky a výstavy bývalého českého velvyslance Zdeňka Lyčky v Dánsku s názvem „Čeští bratři v Grónsku“ a z ver-nisáže výstavy „Grónské mýty a pověsti“. Obě se konaly 15. října v prostorách Knižnice Gorazda Zvonického.

Závěr roku, 18. prosince, už tradičně patřil Českým Vánocům v Michalovcích, které vždy prezentují české a moravské vánoční zvyky. Organizátorkou je Mgr. V. Vojníková. Neodmyslitelnou součástí byla soutěž ve vánočním pečení a povídání. Starším členům jsme připomněli atmosféru Vánoc jejich dětství. Každý účastník obdržel bulletin věnovaný vánočním zvykům z Valašska. V Evangelickém kostele v Michalovcích jsme se 22. prosince zúčastnili vánočního koncertu Ženského sboru Českého spolku v Košicích.

Dne 8. prosince 2014 požádal o uvolnění z funkce předsedy Místního klubu Michalovce ČS v Košicích Ing. Tomáš Matzenauer. Do funkce předsedy byla zvolena Mgr. Vlasta Vojníková. Naší činností se snažíme zvýšit národnostní povědomí Čechů a Moravanů žijících v Michalovcích.

Mgr. Vlasta Vojníková,
předsedkyně MK Michalovce Českého spolku v Košicích

{jcomments on}

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan