Valné shromáždění Českého spolku v Košicích bylo svoláno na 24. března 2018. Nejdůležitějšími body programu byla Zpráva o činnosti spolku v roce 2017, Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017 a návrh plánu činnosti spolku v roce 2018.

Nabízíme vám Zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2017, jak byla předložena valnému shromáždění dne 24. 3. 2018

Výroční zprávyZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH ZA ROK 2017