Na Svatodušní neděli dne 19. května 2013 připadla i tradiční poutní slavnost k českému patronu sv. Janu Nepomuckému. Teplé jarní počasí vylákalo do překrásného prostředí Horního Bankova mnoho poutníků, aby spolu s českou komunitou oslavili tohoto světce. Letos si navíc připomínáme i 620. výročí jeho mučenické smrti.
Za hudebního doprovodu p. Borovského jsme písní Královno nebes vzdali hold Panně Marii, mohutný zpěv věřících se ozýval po celém Bankově.
Slavnostní bohoslužbu celebroval důstojný pan kaplan Mgr. Peter Sabol. V homilii se zaměřil na důležitost svátosti smíření, které se nemáme bát. Příkladem věrnosti církvi i svému kněžskému poslání byl právě náš světec sv. Jan Nepomucký, který je patronem zpovědníků.
Po udělení slavnostního požehnání jsme poutní slavnost ukončili papežskou hymnou.
Písní Otče náš, vysliš nás jsme se rozloučili s kapličkou Nanebevzetí Panny Marie a za zpěvu mariánských písní jsme průvodem kráčeli ke kapličce sv. Jana Nepomuckého. Zde jsme se pomodlili a mariánskými písněmi jsme slavnost ukončili.
Posilněni na duchu jsme se rozcházeli do svých domovů, mnozí poutníci si odnášeli vodu z pramene sv. Jana Nepomuckého. O fotodokumentaci se zasloužil náš člen Pavol Kraus.

Zdenka Hloušková

Společenská kronikaČeská pouť k sv. Janu Nepomuckému