Ani letos jsme neporušili dlouholetou tradici Českých Vánoc v Košicích. Naše předvánoční setkání slavnostně zahájilo dechové kvinteto ze ZUŠ Bernolákova skladbou Narodil se Kristus Pán. Ozvláštněním našeho koncertu bylo vystoupení Ukrajinského národního sboru Karpaty, se svými koledami a přáním krásných Vánoc všem přítomným. Pohlazením na duši byly dvě houslové skladby: Largo od F. M. Veraciniho a Meditace od J. Masseneta, v brilantním provedení K. Petrócziho, člena ŠFK.

Po těchto vystoupeních hostí už měl hlavní slovo zpěv Ženského sboru Českého spolku a doplnilo ho i jeho Ženské trio. Sálem se rozezněly mimo jiné dvě nově nastudované barokní skladby V. Michny z Otradovic z České mariánské muziky, osmihlasé Rorando coeli J. K. Vodňanského a mnohé koledy. Na koncertě nikdy nesmí chybět pastorela, tentokrát to byla Náchodská skladatele K. Kejklíčka se sólisty a komorním orchestrem.V podání našeho stálého hosta, Komorního orchestru Camerata Letitiae, si posluchači vyslechli 3. část Violového koncertu G-dur G. F. Telemana. Vánoční koncert si už ani neumíme představit bez sólového vystoupení našeho milého hosta, M. Lukáče, sólisty ŠDK, tentokrát zazpíval známou krásnou skladbu C. Francka Panis Angelicus. Do programu jsme zařadili i výběr z koled v úpravě K. Steckera. A potom už tradiční Novoroční zpěv a Tichá noc.
Tento hudební program byl jako vždy doplněn slovem, především básněmi s vánoční tématikou různých českých autorů. Nechybělo ani vystoupení dětí. Vánoční pošta V. A. Michny z Otradovic je dlouhá, ale má krásná slova. A tak krátce zpívanou část této skladby doplnila velmi citlivě Ema Saloková přednesem dalších slok. Od S. Balušíka se návštěvníci dozvěděli ve Zprávě nebeské, jak se andělé rozhodli zvýšit dodávku sněhu, aby hlavně děti byly na Vánoce spokojeny. V. Tomčová, jako „Já só malá panenka“ všem oznámila, že nese novinu, co se stalo v Betlémě a přidal se k ní i její bratr Kristián. Za své koledování si vysloužili velký potlesk. Dlouhotrvajícím potleskem a potleskem vestoje byli na konci programu odměněni všichni účinkující až nebývalým množstvím návštěvníků v KSC Južan.
Přesto, že byl program delší než obvykle, spokojení posluchači domů nepospíchali a v předsálí si ještě přátelsky popovídali a popřáli navzájem krásné Vánoce.
V letošním programu účinkoval Ženský sbor Českého spolku v Košicích pod vedením O. Varínské, na elektronickém klavíru a varhanách doprovázela Z. Žegleňová, dále K. Petrócziho doprovázela A. Ličková, M. Lukáče J. Grejtáková, violové sólo zahrála A. Koháryová v Ženském triu zpívaly K. Heumannová, L. Miňová, E. Petrócziová, s Ženským sborem zpíval M. Lukáč – baryton a P. Nagy – tenor, uměleckým vedoucím Ukrajinského sboru je L. Dohovič, komorního orchestru M. Szakács.
Večer slovem provázeli a českou poezii přednášeli M. Kučerová a M. Kolbašský.

Eva Balušíková

Ze života spolkuČeské Vánoce 2011 – aktualizováno