Rok 2021 byl pro Český spolek významný. Před 10 lety jsme byli oficiálně zaregistrováni jako občanské sdružení na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky. Minulý rok jsme tuto významnou událost nestihli oslavit vzhledem k pandemii, která se šířila neuvěřitelným tempem. Letos jsme si to ale nemohli nechat ujít, a tak slavnostní Valné shromáždění ČS bylo první akcí, kterou jsme zorganizovali.
Po rekapitulaci naši desetileté činnosti můžeme s radostí a hrdostí zkonstatovat, že jsme udělali kus poctivé práce. Díky projektům a spolupráci s kulturními institucemi a školami v našem regionu jsme realizovali desítky edukačních programů pro všechny věkové kategorie obyvatelstva. Přednášky a besedy byly zaměřeny na propagaci osobností české kultury, vědy a techniky, na historii českých zemí i život Čechů žijících na území Slovenska v meziválečném období.
V rámci spolupráce s Českým spolkem na Slovensku a Českým spolkem v Košicích jsme své členy, ale i veřejnost, mohli potěšit překrásnými koncerty známých umělců i hudebních seskupení. DNY ČESKÉ KULTURY jsou ve Staré Ľubovni svátkem a krásné je na tom to, že na jejich realizaci velmi rádo spolupracuje celé město. Za zmínku stojí skutečnost, že vedení města a poslanci městského zastupitelstva dosud každý rok na činnost našeho spolku schválili finanční příspěvek různé výšky. Ve velké míře k fungování Českého spolku ve Staré Ľubovni přispívá spolupráce s Velvyslanectvím České republiky a finanční prostředky z Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
V současné době má spolek 40 členů a máme problémy, asi jako všechny spolky. Členská základna se přirozeně zmenšuje a mladí nepřibývají, ale přesto se máme z čeho těšit. Společně strávené chvilky na akcích anebo na oblíbených „poznávačkách“ jsou důvodem proč jít dál.
Jménem všech členů děkuji za krásných 10 + 1 let skvělé spolupráce Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Velvyslanectví ČR, Českému centru v Bratislavě, Českému spolku na Slovensku, Českému spolku v Košicích a v Martině. Naše poděkování patří i Městu Stará Ľubovňa, ZUŠ Jána Melkoviča v SL, Ľubovňanské knihovně, Ľubovňanskému osvětovému středisku, Ľubovňanskému muzeu a všem ostatním, kteří přispěli jakýmkoliv dílem k naši činnosti.

Mgr. Ivana Šipošová,
předsedkyně ČS ve Staré Ľubovni

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaČeský spolek ve Staré Ľubovni slavil 10 + 1 rok