Hostitelem hudebního posezení na téma Josef Suk ve čtvrtek 23. ledna 2014 byl pan Novotný se svou manželkou. Oba jsou hudebníci, takže jsme se těšili na hodnotnou přednášku doplněnou krásnými přehrávkami z DVD. Na pořadu byli dva naši hudební velikáni.

Josef Suk, hudební skladatel. Narozen 4. 1. 1874, zemřel 29. 5. 1935

Josef Suk starší byl český hudební skladatel, houslista, klavírista a pedagog, velký lyrik české hudby na přelomu pozdního romantizmu a moderny 20. století. Jeho učitelem byl Antonín Dvořák. V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otílií a v roce 1901 se mu narodil jediný syn Josef. V roce 1904 zemřel jeho tchán Antonín Dvořák a v roce 1905 zemřela také jeho manželka Otílie na srdeční nemoc. To vše ovlivnilo Sukovu hudební tvorbu.
Už v roce 1892 založil se svými spolužáky z konzervatoře České kvarteto, které svou uměleckou úrovní dosáhlo světového významu (po celém světě absolvovalo více než 4 tisíce koncertů). V tomto kvartetu působil Josef Suk starší jako druhý houslista až do roku 1933. Od roku 1922 byl na Pražské konzervatoři profesorem mistrovské skladby. Ze strany české hudební veřejnosti se Josef Suk těšil všeobecné úctě. Přízeň širokého publika neztratil ani po útocích skupiny kolem Zdeňka Nejedlého, po 1. světové válce ho obvinili z vlastizrady. Josef Suk zemřel 29. 5. 1935 v Benešově, byl pochován ve svém rodišti v Křešovicích, kde stojí skladatelova mohyla.
Skladby Josefa Suka se vyznačují lyrikou, zvukovou barevností a melodikou. Přesvědčili nás o tom nahrávky, které nás seznámili s touto tvorbou:

  • Serenáda Es Dur Op. 6 pro housle a smyčcový orchestr – 1. část
  • ukázka ze slavnostního koncertu 200 členného smíšeného pěveckého sboru a filharmonického orchestru v Anglii za dirigování Jiřího Bělohlávka
  • ukázka z Jarního koncertu Jesenického smyčcového orchestru, skladba Sousedská

 Josef Suk mladší, houslový virtuóz. Narozen 8. 8. 1929, zemřel 7. 7. 2011

„Jsem nesmírně pyšný na svého slavného pradědečka. Jeho skvělá hudba mě provázela na všech světových koncertních pódiích. Byl to geniální skladatel, pro mne vedle W. A. Mozarta ten největší“.
Tak se vyjádřil o Antonínu Dvořákovi interpret jeho skladeb, pravnuk a zároveň vnuk skladatele Josefa Suka – Josef Suk mladší. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze studoval do roku 1951 na Pražské konzervatoři. Tam pronikal do tajemství houslové hry. Již během studia reprezentoval generaci českých houslistů v západní Evropě. Absolvoval také čtyři semestry na Akademii múzických umění, odkud byl z politických důvodů vyloučen. V letech 1953 – 1955 působil jako koncertní mistr v Národním divadle a do roku 1957 jako sólista v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Pronikavých úspěchů dosáhl na cestě do USA, Německa, Holandska , Francie, Belgie. V roce 1961 byl jmenován sólistou České filharmonie. Spolupracoval s nejlepšími světovými orchestry, dirigenty a interprety, obdržel řadu významných ocenění.
Sukovu celou hudební dráhu provázel velký závazek pokračovat v rodové tradici. Považoval housle za jeden z nejkrásnějších hudebních nástrojů, který dokáže zpívat i plakat. Hra tohoto virtuóza to mnohokrát potvrdila. Naše generace si ho pamatuje, pokud ne ze setkání v koncertním sále, určitě z poslechu rádia a gramofonových desek. Josef Suk mladší je hodnocen jako jeden z nejlepších interpretů Bacha, Mozarta a Beethovena na světě.

Jeho virtuózní hru jsme si poslechli na ukázkách:

  • Romance F DUR č. 2 od L.v. Beethovena
  • potom následovaly známé, překrásné skladby Ave Maria, Indiánská píseň lásky a melodie od Chaplina „Ve světle ramp“.

Samozřejmě, že jsme se na přednášce v klubu dozvěděli mnohem víc o díle a umění dvou osobností, které spadají mezi kulturní poklady České země. Účastníci se cítili jako na koncertě. V uších jim zněly překrásné melodie a na plátně se promítaly ukázky ze života obou velkých mistrů – Josefa Suka staršího – a jeho vnuka, Josefa Suka mladšího.

Děkujeme organizátorům za velmi příjemně strávené hodiny v našem klubu!

Miluše Babjaková
foto: Pavol Kraus

Připomeňte si Josefa Suka v symfonické básni Praga

Galerie hrdostiHudební skladatel Josef Suk st. a houslový virtuóz Josef Suk ml.