Připomínáme si výročí vzniku Československé republiky

Asi nečekáte radu. Vždyť co našinec, to zahrádkář. Otázka by měla znít: Jak po vzoru mnoha měst v Čechách i na Slovensku navázat na výzvu brněnské Nadace partnerství a vysadit u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky i v Košicích alespoň jednu symbolickou LÍPU SVOBODY. Proč právě lípu? Lípa do naší krajiny patří a je odedávna její součástí. O tom blíže v jiném článku.
Ale začněme od začátku. Redaktor Rádia Regina Ján Kondor mně zatelefonoval, že by rád nahrál rozhovor o lípě, která vévodí na prvním dvoře tzv. Malé Prahy v Košicích. Většinou se rozhovorům vyhýbám. Když ale neměla čas zkušená mluvčí českého spolku paní Takácsová, právě ten den se konal závěrečný koncert Dnů České kultury, jehož byla hlavní organizátorkou, přizval jsem na pomoc Milušku Babjákovou. Vždyť právě ona se skupinkou „detektivek“ před několika lety pátrala po osudu busty T. G. Masaryka v Malé Praze. Sešli jsme se tedy u zmíněné pamětní lípy ve dvoře Malé Prahy. A tam se zrodila myšlenka: Nebylo by na místě také v Košicích, při tak významném jubileu jako je 100. výročí vzniku ČSR, vysadit „národní strom“. V příštím roce by to už nebylo ono. A kde jinde ji zasadit, než u sousoší T. G. Masaryky a M. R. Štefánika na křižovatce Masarykovy a Štefánikovy ulice, u pomníku vybudovaném z iniciativy Českého spolku, u pomníku, kde si každoročně připomínáme vznik společného státu.
Ale jak tuto myšlenku včas realizovat. Technicky to bylo zvládnutelné. Zvláště s mimořádnou vstřícností Správy městské zeleně. Vegetační období je pro výsadbu příznivé, strom byl vybrán, přesné stanoviště v souladu s inženýrskými sítěmi také a připravena je i tabulka s logem Nadace partnerství. Jen rychle získat souhlas a součinnost Magistrátu města Košice. Podařilo se. Na základě žádosti MUDr. Takácsové ze 14. 11. 2018 udělil magistrát, jako majitel pozemku, v úterý 20. 11. souhlas, a tak se již v pátek 23. 11. 2018 ve 13:00 mohlo začít sázet. Za účasti téměř dvaceti členů Českého spolku v Košicích, jeho předsedkyně Dagmar Takácsové, předsedkyně košického klubu Společnosti M. R. Štefánika Daniely Hricové, náměstkyně SMZ Marty Popríkové a početných zástupců tisku a rozhlasu byla lípa vysazena a akce ukončena společně zazpívanou českou i slovenskou hymnou. Scházeli nám jen zástupci města a televize. Ale i tak, symbolický akt byl důstojným připomenutím toho, že se naše svoboda zrodila právě se vznikem Československa a bude také trvalou připomínkou česko-slovenského přátelství, vzájemnosti a sounáležitosti. Připomínat nám to budou také listy národního stromu LÍPY SVOBODY.

Jiří Gregorek
Foto: Eva Reitznerová, Pavol Kraus, Jiří Gregorek

Galerie hrdostiJak se sází lípa?