Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, úmluva Rady Evropy, chrání a podporuje český jazyk na Slovensku. Tato jazyková příručka Vás provede všemi ustanoveními, které Slovensko musí aplikovat na češtinu.
Ale ani Slovensko ani Charta nemůže Váš jazyk zachovat. Hlavní odpovědnost leží na Vás. Čeština přežije na Slovensku jen tehdy, pokud ji budete denně používat – a to všude.
Poněvadž jedna věc je jistá: Jazyk, kterým se mluví jen doma, na konci vymře. Nezavírejte svůj jazyk doma:
Vezměte Chartu za slovo a využívejte v každodenním životě to bohatství možností užívání češtiny i mimo domov.
Jen promluvte!

DokumentyJen promluvte aneb Evropská charta menšinových jazyků