Malé malebné městečko Štramberk, díky svojí výjimečnosti zvané Moravský Betlém, jehož uličky jsou strmé a dokonce ani náměstí není vodorovné, nás z dálky vítalo pohledem na Trúbu – zrenovovanou gotickou hradní věží. Samozřejmě, že se mnozí z nás vydali zdolat hradní vršek Zámecký kopec i samotnou Trúbu. Cestou jsme narazili na skupinu mladých nadějných umělců, kteří se snažili zachytit krásu městečka na svých kresbách. Vždyť Štramberk je městskou památkovou rezervací, která zahrnuje nejen jádro města, ale i valašské roubené chalupy z 18. a 19. století. Výhled z Trúby, kterou se nám podařilo přejmenovat na „Rúru“ a zmást tak některé účastníky zájezdu, je opravdu jedinečný. Dole městečko a kolem dokola kopečky. Jeden z nich – Bílou horu s vyhlídkovou věží, se za našeho krátkého pobytu podařilo zdolat i třem našim zdatným turistkám – Martě Šangalové, Janě Ježové a Magdolně Hyblárové.
Na náměstí s barokním kostelem a barokními městskými domy zaujal každého plakát před cukrárnou, lákající na „ušatou zmrzlinu“. Tuhle zmrzlinu, obsahující kousky Štramberských uší, dostanete jen ve Štramberku. Totiž, jenom tady se můžou péct speciální, kořením vonící perníčky ve tvaru ucha. V Čechách se jako první dočkaly ochrany zeměpisného označení původu od Evropské komise. Štramberské uši se zde pečou podle originálního receptu už 800 let, na památku záchrany obyvatel Štramberka před tatarským vpádem roku 1241. Pověst mluví o tom, že Bůh vyslyšel motlitby Štrambeřanů a silná noční bouřka Tatary vyplavila. Na místě zůstaly jenom vaky naplněné ušima odřezanýma křesťanům, které měly sloužit jako důkaz o počtu zabitých bezvěrců.
Po prohlídce městečka jsme se vraceli k autobusu, který parkoval u parčíku. Ten je i vstupní cestou k jeskyni Šipka. Mnohým to nedalo a navštívili tu „díru“ do kopce Kotouč, místo, kde se před 32000 lety ukrývali pravěcí lidé před nepřáteli a kde se našel zlomek čelisti neandertálského dítěte. Ve spojení s tímto nálezem si připomeňme malíře Zdeňka Buriana, rodáka z nedaleké Kopřivnice. Archeologický výzkum v jeskyni Šipka ho tak nadchnul, že se začal věnovat popularizaci paleontologie a díky malířským rekonstrukcím vyhynulých zvířat a lidí se stal známým po celém světě. Muzeum Zdeňka Buriana najdete ve Štramberku, někteří výletníci ho navštívili. V čase, který zbýval do odjezdu, někteří odpočívali, někteří nakoukli do kapličky s vyřezávaným betlémem a procházeli se po parku. Ještě jeden unikát jsme navštívili před odjezdem – veřejné WC v parku, které bylo otevřené, bez dozoru a zářilo čistotou!
Však se také Štramberk původně jmenoval Strallenberg (Zářící hora) – prostě září výjimečností a krásou.

Eva Reitznerová (překlad: Šárka Popelková)

Podzimní akademie - archivJsem Trúba nebo Rúra?