Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám.

Tak začíná známá balada Zlatý kolovrat ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena. Právě tato balada byla tématem našeho prvního letošního hudebně-literárního setkání s tradičním názvem Už vím co číst a poslouchat.
Karel Jaromír Erben – český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel lidových písní a pohádek žil v 19. století a byl představitelem literárního romantizmu. Proslavil se především jako sběratel lidové poezie. Výsledkem jeho sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách a mnohé pohádky. Jedinou sbírkou básní, kterou vydal, je Kytice z pověstí národních. Podkladem pro ni jsou staré české lidové báje a vyšla poprvé roku 1853. Sbírka obsahuje 13 balad. Pro autora je příznačné, že se v baladách zabývá otázkami lidských vztahů i zákonů a hlavní roli hrají ženy. Podle Erbena vznikají konflikty v lidském životě především proto, že byly narušeny základní vztahy mezi lidmi. Za každou vinu přichází často nepřiměřený trest. Velikost Erbenových balad spočívá i v autorově pozoruhodné práci s jazykem. Pátou baladou ve sbírce je Zlatý kolovrat.
Úvodem poetického programu návštěvníci zhlédli filmové zpracování balady Zlatý kolovrat v pojetí režiséra F. A. Brabce v celovečerním filmu Kytice, který byl uveden do kin v roce 2000. Film byl oceněn Českým lvem za výjimečnou kameru, hudbu a zvuk. V Kytici našel inspiraci také Antonín Dvořák. Symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek složil v závěru svého tvořivého období. Zlatý kolovrat je pozoruhodným dokladem úsilí přizpůsobit hudbu literární podobě. Posluchač této symfonické básně si může živě představovat jednotlivé scény z balady, jízdu krále na koni, jeho citové vzplanutí k Dorničce, zločin v hlubinách lesa, královskou svatbu s nepravou Dorničkou, odchod krále do boje, motiv zlatého kolovratu, prozrazení viny, návrat krále s Dorničkou, šťastný konec.
To, že skladatel sleduje báseň krok za krokem, jsme využili při dramatickém čtení, kdy se slovo prolínalo s hudbou A. Dvořáka. Erben v baladě v obměnách opakuje první verše Okolo lesa pole lán…, Dvořák zvolený motiv opakuje také, symfonická báseň se dala dobře rozdělit na jednotlivé části podle balady a posluchači tak mohli sledovat děj v mluvené i hudební formě.
Erbenova Kytice nezapadla prachem, stále se vydává. Koncem minulého století inspirovala Jiřího Suchého k osobité adaptaci těchto balad v Divadle Semafor. Divadlo Drak v Hradci Králové uvedlo svou úpravu Kytice roku 2012. Klicperovo divadlo v Hradci Králové mělo Kytici v repertoáru v roce 2014. V roce 2014 měla Kytice jako opereta/muzikál premiéru v Divadle J. Myrona v Ostravě. Zlatý kolovrat inspiroval i malíře J. Zrzavého. A letos, začátkem ledna, dvanáct českých ilustrátorů představilo Kytici jako sérii komiksových příběhů.
Program uvedla Klára Kernerová, která obecenstvo blíže seznámila se symfonickou básní A. Dvořáka a okolnostmi jejího vzniku. Helena Miškufová uvedla Zlatý kolovrat, část filmu Kytice. Zlatý kolovrat přednesli: Helena Miškufová, Michala Kapráľová, Eva Balušíková, Peter Vilhan. Obrazovou a hudební prezentaci připravila Ľudmila Katová. Dramaturgie a režie Eva Balušíková a Peter Vilhan. Zvolené téma hudebně-literárního odpoledne přilákalo nebývalé množství návštěvníků, kteří snahu interpretů a organizátorů odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
Těšíme se na další setkání u dobré knihy s dobrou hudbou, které bude 4. května, tentokrát o Waldemaru Matuškovi, jako vždy v hudebním salonu Veřejné knihovny J. Bocatia na Hlavní 48.

Eva Balušíková
foto Peter Popiela

Už vím, co číst a poslouchatKarel Jaromír Erben: Zlatý kolovrat