Pravidelné katolické bohoslužby v českém jazyku, sloužené z iniciativy Českého spolku v Košicích posledních dvacet let každou sobotu, nejprve v kostele Božského Srdce na Komenského ulici (tehdy je sloužil velký přítel české komunity, jezuita P. Pavol Kaľavský), poté v kapli Krista Krále, Geriatrického ústavu sv. Lukáše jsou již minulostí. Po tom, co nás ne tak dávno navždy opustila Zdeňka Hloušková, která byla od počátku organizační duší celého dění, s tím spojeného, k letošnímu 1. červenci změnil místo svého působení také pan kaplan Boris Byčánek, byl přeložen do Trebišova. Napůl Čech rodem, jehož kázání v krásné češtině jsme tak rádi poslouchali a který pomáhal naplňovat duchovní potřeby české komunity v Košicích čtyři poslední roky, slíbil, že se souhlasem pana děkana košické farnosti sv. Alžbety přijede rád sloužit slavnostní českou bohoslužbu třikrát v roce – k svátku sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a v týdnu po Dušičkách za zemřelé členy Českého spolku v Košicích. Nezbývá než poděkovat všem, kdo se dvacet let o tuto oblast starali – kněžím, řeholním sestrám řádu Božského Vykupitele, varhaníkům Jozefovi Vaškovi a panu Borovskému a samozřejmě také kolegyním z Českého spolku, Blance Kuzmové s manželem, Aničce Šoltýsové a Helence Veselé, které pečovaly o organizační stránku bohoslužeb. Tak doufám, že na shledanou při slavnostní Svatováclavské bohoslužbě v kapli sv. Michala, v sobotu 28. září.

Dagmar Takácsová

Ze života spolkuKatolické bohoslužby v českém jazyku již nebudou každý týden