V historickém sále Východoslovenské galerie se ve středu 15. listopadu sešli všichni ti, co si chtěli připomenout okamžiky před 30 lety, kdy se v Košicích zakládalo krajanské sdružení, známé dneska jako Český spolek v Košicích. Byli zde ti, co u zrodu spolku stáli, taky jejich děti i vnoučata a byli tady i ti, kteří přišli později a nabídli své schopnosti a čas pro práci pro českou komunitu.
Slavnostní atmosféru zdůraznila ve svém úvodním proslovu i předsedkyně Českého spolku v Košicích paní Dagmar Takácsová.
Následoval koncert Ženského sboru Českého spolku se sbormistryní Monikou Tomčákovou a klavíristkou Zuzanou Žegleňovou, který slaví 25. výročí svého založení a jako jediný pěvecký soubor reprezentuje nejenom Český spolek, ale celou českou komunitu doma i v zahraničí a je vysoce oceňován odborníky. Jako hosté se představili dlouholetí spolupracovníci, sólisté Národního divadla v Košicích Michaela Várady a Marián Lukáč a klavíristka Júlie Grejtáková.
Strhující výkon vyvrcholil vytleskáním posledních písní a vděční posluchači pak domů odcházeli s úsměvem na rtech a snad i vzpomínali na všechna ta léta, naplněná bohatou činností ve prospěch české komunity v Košicích.

Jiří Zaťovič
ilustrace Noemi Ráczová

Jubilejní koncert na fotografiích zachytila Karin Kernerová
Ze života spolkuKoncert jubilejní