Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla ta zpráva, že Majka už není mezi námi, že odešla tak náhle a tak tragicky. Vzpomínám na dobu, kdy ji asi v roce 1995 nebo v roce následujícím náhodou ve vlaku z Prahy do Košic potkal Ing. Petr Opatrný, tehdejší šéf Spolku a ona pak léta byla spolkovou ekonomkou a poté se až do svého náhlého odchodu starala o členskou evidenci a vykonávala službu ve spolkové kanceláři. Kdykoliv některá z jejích spolusloužících kolegyň nemohla přijít do služby, vždy to byla Majka, kdo bez velkých řečí přišla namísto ní. Nedá se ani podrobněji vyjmenovat ty stovky drobných, ale tak potřebných prací při realizaci tolika spolkových aktivit. Vždy ochotná, pŕátelská, usměvavá a optimistická, statečně překonávající problémy, kterých věkem každému víc nebo míň přibývá. Jak byla hrdá na své úspěšné děti, které připravila pro život dobře, i když brzy ztratila manžela a byla na to sama. Jak milovala svá vnoučata. Milá Majko, budeš nám hrozně chybět jako kolegyně, jako přítelkyně, jako dobrý člověk. Budiž ti slovenská zem lehká, nikdy na Tebe nezapomeneme.

Za předsednictvo Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně

Společenská kronikaZa Majkou Koscelanskou