Trasa naučné legionářské stezky Po stopách bojů Československého vojska a legionářů v okolí Košic v roku 1919 vede přes horské oblasti, kde se v červnu 1919 odehrály prudké boje jednotek nově vznikajícího československého vojska a českých legionářů proti intervenčnímu postupu vojsk Maďarské republiky rad komunistického vůdce Bély Kuna.
V bojích za zachování územní integrity mladého Československa položilo svoje životy 1018 příslušníků československých ozbrojených složek, z toho 895 Čechů. Jen v zmíněné oblasti, v bojích v okolí Košic, padlo 97 českých vojáků a legionářů, zranění se počítali na stovky, mnozí zůstali nezvěstní, přičemž ztráty na druhé straně byly ještě větší.
Snahou tohoto průvodce je připomenout si oběti i hrdinství těch, kteří bojovali za vznik a zachování československé státnosti, přiblížit místa bojů i věčného odpočinku padlých v jednotlivých východiskových obcích. Současně s popisem bojových pamětihodností chce průvodce poukázat i na přírodní, vlastivědné a turistické zajímavosti v jejich minulé i dnešní podobě.
Území bojů je vymezeno na severu obcí Kysak, z jihu obcí Turňa nad Bodvou, které jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou přibližně 37 kilometrů. Popisované oblasti se nacházejí ve východní části Slovenského rudohoří a obsahují geomorfologické celky Čierna hora (Kysak –Košická Belá), Volovské vrchy (Košická Belá – Medzev – sedlo Krížna Poľana) a krajinný celek Slovenský kras (sedlo Krížna Poľana – Turňa nad Bodvou). Kromě pěší turistiky nabízí stezka i množství úseků vhodných na lyžařskou turistiku a cykloturistiku. V blízkosti východiskových obcí, především Košické Belé a Medzeva, také možnosti delšího pobytu v zařízeních cestovního ruchu s letními i zimními komplexními službami u vody a na lyžařských sjezdovkách.
Turistická stezka však vede především po horských hřebenech a údolích s poutavým přírodním prostředím, které je vhodné pro civilizací nerušený oddych a tiché horské putování. Vstupní obce do trasy jsou přístupné i veřejnými dopravními prostředky. Rychlíková stanice Kysak leží na hlavní železniční trati Praha – Žilina – Košice. Do Košické Belé je nejvýhodnější autobusový spoj z Košic. Medzev je dostupný osobním vlakem z nádraží v Moldavě nad Bodvou, případně autobusem z Košic, rovněž autobusem ze Spišské Nové Vsi. Turňa nad Bodvou je přístupná osobním vlakem, který jezdí na trati Košice – Rožňava anebo Plešivec, navíc je možnost použít několik autobusových spojů jižního tahu Košice – Rožňava – Zvolen.

Legionářská stezkaNejdůležitější poznatky o trase legionářské stezky