Počátkem března 2020 se uskutečnila vzpomínková akce ke 100. výročí realizace poslední etapy Velkého ledového sibiřského pochodu, kdy českoslovenští legionáři a ruští bělogvardějci a kozáci ustupovali před Rudou armádou na východ a byli nuceni pěšky překonat zamrzlé jezero Bajkal. Velel jim generál Sergej Vojcechovský, původem z Běloruska, který sloužil u čs. legií a po válce v Československé armádě. V roce 1945 byl odvlečen do jednoho ze 17 sovětských gulagů poblíž sibiřského města Tajšetu. V gulagu Ozerlag 7. dubna 1951 bez jakékoliv intervence ze strany Československa v osmašedesáti letech zemřel. Jeden z nejvýraznějších představitelů Bílé armády, zemský vojenský velitel a zakladatel Československé armády, se uznání dočkal až po roce 1989. Prezident Václav Havel mu v roce 1997 udělil Řád Bílého lva III. třídy in memoriam.

80člennou vzpomínkovou výpravu zástupců Spolku pro zachování odkazu českého odboje, Československé obce legionářské a dalších spolků, vojáků, hasičů a příbuzných bývalých legionářů vedl místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomáš Hanzel.

Kompletní přednášku i s obrazovou dokumentací, kterou PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka (1958), diplomat, spisovatel, překladatel a tak trochu dobrodruh přednesl v rámci Dnů české kultury 2021 v Košicích, připravujeme pro vás v tiskové verzi. K dispozici bude k prezenční výpůjčce ve spolkové knihovně.

Galerie hrdostiPěšky přes zamrzlý Bajkal