Tradiční poutní slavnost k českému světci sv. Janu Nepomuckému se konala na Horním Bankově v Košicích v neděli dne 17. května 2009. Svatý Jan Nepomucký je světec evropského významu – je nedílnou součástí našich národních dějin. Je jedním z pout, kterými jsme my – český národ – svázáni s kulturní a náboženskou Evropou. Je mu zasvěceno velké množství kostelů a kapliček, počet jeho soch se v Evropě odhaduje na třicet tisíc. Na Karlově mostě v Praze vznikla tradice, že každý návštěvník by si měl sáhnout na sokl Janovy sochy.

Svatý Jan Nepomucký je patronem kněží, mostů, loďařů, mlynářů, topících se, dobré pověsti, bezpečného putování a šťastného návratu.

Poutní mši svaté předcházela májová pobožnost, při níž jsme pozdravili Pannu Marii a svěřili se do její ochrany. Tuto slavnost zpestřila svými nádhernými zpěvy naše spolusestra paní Olga Sunegová. Slavnostní mši svatou celebroval důstojný pán kaplan Mgr. Peter Sabol. V homilii přiblížil život českého patrona sv. Jana Nepomuckého. Jeho odkaz – chránit se pomluv proti svým bližním – je aktuální i v dnešní době.

Po poutní slavnosti jsme šli průvodem na Dolní Bankov ke kapličce sv.Jana Nepomuckého, kde jsme se pomodlili litanie k našim českým ochráncům a zazpívali mariánské písně.

K hojné účasti poutníků přispělo teplé jarní počasí, které je vylákalo do lůna nádherné bankovské přírody. Mnozí z nich si odnášeli do svých domovů vodu z pramene sv. Jana, který vyvěrá pod kapličkou.

Zdena Hloušková

Ze života spolkuPoutní slavnost k českému světci sv. Janu Nepomuckému