Na začátku pozvání na stezku, která vás provede částí společné historie Čechů a Slováků byla myšlenka, u jejíhož zrodu stálo několik členů Českého spolku na Slovensku a ředitel Státní vědecké knihovny v Košících Ján Gašpar. Jako znalec a milovník historie nás upozornil na skutečnost, že v okolí Košic se dosud nachází několik míst s hroby příslušníků československého vojska a legionářů z roku 1919, tedy z doby budování nového státu – Československé republiky, který oběma národům dal zažít byť krátkou zkušenost demokracie. V pěti desetiletích následujících po druhé světové válce potom byly některé události z dějin násilně vymazány a nebýt dnešní znovunabyté svobody, byly by zapadly prachem let.
Český spolek na Slovensku jako sdružení české menšiny v SR zamýšlel nejprve pouze důstojně upravit místa posledního odpočinku svých krajanů. Postupně však, jak realizace myšlenky zdárně pokračovala, jsme si uvědomili, že je potřebné zanechat i trvalejší stopu pro příští generace. A tak se zrodila naučná stezka a průvodce po ní. Povede vás nejen historií, ale také krásným krajem, který se stal zdejším Čechům druhým domovem.
Po pěti letech práce se dílo košické regionální organizace Českého spolku završilo. Dva pomníky byly obnoveny, další dva znovu postaveny, byla připravena naučná stezka. Nebylo by tomu tak, kdyby nebylo podpory, finanční pomoci a porozumění mnoha dalších zúčastněných. Vedle Ministerstva kultury Slovenské republiky to byla Nadace pro podporu občanských aktivit v SR, která nám prostřednictvím Programu rozvoje národnostních menšin umožnila použít prostředky poskytnuté Evropskou unií. Poděkování za všestrannou pomoc patří i České republice a jejím orgánům, zvláště pak Generálnímu konzulátu ČR v Košicích. Za vstřícný přístup vděčíme též Okresnímu úřadu Košice – okolie. V neposlední řadě děkujeme i mnoha našim členům, bez jejichž obětavé práce by nebylo výsledku.
Zcela zvláštní a upřímné poděkování patří také všem čtyřem zúčastněným místním úřadům – v Medzevě, Košické Belé, Kysaku a v Turni nad Bodvou. Velkorysost, s jakou pochopili a pomohli realizovat náš záměr, je obdivuhodná. Kéž by jí bylo v dnešním světě čím dál víc.
Až se zastavíte u nového pomníku na malé vyvýšenině naproti Turnianskému hradu, všimněte si, že kousek od něho vyrůstá ze země velký šedobílý kámen. Do mramorové desky v něm zapuštěné je vytesán trojjazyčný nápis obracející naši pozornost z historie do budoucnosti. Slovensky, česky a maďarsky je tam napsáno: „Společná historie zavazuje nás: Slováky, Maďary, Čechy, abychom ve vzájemné spolupráci usilovali o členství ve sjednocené Evropě, která nás všechny spojí v trvalém míru.“
Doufáme, že to jsou slova prorocká.

Košice, květen 2024

Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Nasledujúci text je z publikácie JUDr. Ján Gašpar: Po stopách bojů československého vojska a legionářů v okolí Košic v roku 1919, vydal Český spolok na Slovensku, regionálna organizácia Košice, 2001

Legionářská stezkaPozvání na stezku – Slovo úvodem