Služby v kanceláři spolku v čase prázdnin budou v měsíci červenci každou středu od 13:30 do 16:30.

V měsíci srpnu bude kancelář spolku zavřená.

K dispozici je i mailový kontakt info@ceskyspolek.sk.

Přejeme všem členům Českého spolku hezké prázdninové chvilky a nůši nových zážitků z cest za poznáním.
(A těšíme se na prázdninové pohledy!)

Ze života spolkuPrázdninové služby v kanceláři spolku