Předsednictvo Českého spolku v Košicích s lítostí oznamuje, že dne 17. března 2016 odešel dlouholetý člen předsednictva doc. Ing. Václav Ondřej Sedlatý, PhD. Doc. Sedlatý vykonával v letech 2006 – 2014 funkci tajemníka Českého spolku v Košicích. V jeho osobě odchází spolehlivý, vzdělaný, schopný a svědomitý kolega, kterému česká komunita vděčí za mnohé.
Milý Václave, děkujeme za Tvůj laskavý humor, úctu, se kterou jsi přistupoval ke každému, za Tvoji ochotu vždy přiložit ruce k dílu. Zůstaneš v našem srdci.
Odpočívej v pokoji.

Za předsednictvo Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně

Společenská kronikaSbohem, Václave…