Beseda nad knihou Šikmý kostel

Účastníci čtvrtečních setkání v klubu Českého spolku jistě registrují, že v poslední době jsou kulturní přednášky a besedy zaměřené na současné české spisovatele.
Vychází mnoho poutavých a velmi zajímavých knih od mladých a zanícených spisovatelů mapujících realitu dneška. Sbírají také vzpomínky žijících pamětníků. Minulé a předminulé století bylo stoletím závratných změn ve společnosti. Ty se odrazily v osudech území, měst, vesnic v Čechách a hlavně v osudech lidí a celých rodin.

O osudech lidí žijících v této době závratných změn na území Ostravska, konkrétně bývalého města Frenštát (Karviná) a Orlové, pojednává trilogie Šikmý kostel od Karin Lednické.
O této spisovatelce a jejím románu nám vyprávěla Eva Balušíková. O někdejším městě Karviná, které vystavělo svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašlo kvůli uhlí na úbytě.

Stará Karviná byla poddolovaná a už neexistuje. Dnes už z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny.

Svůj karvinský příběh zasadila Karin Lednická na přelom 19. a 20. století. Při čtení se staneme svědky velkého důlního neštěstí roku 1894, ročních pěších poutí do polské Věličky pro sůl. Lásky rodáků k tomuto kraji naplněnému bídou, strachem o zaměstnání. Má však osobitou krásu. Spojení přírody s těžními věžemi Barbora, Františka, Jan, Karel aj. Dozvíme se o vzniku a rozkvětu lázní Darkov, navštívíme hornické harendy a kolonie. S románovými hrdiny zažijeme světovou válku i následný sedmidenní boj mezi Čechy a Poláky. Na druhé straně se dočteme také o velké snaze a usilovnosti mladé generace osvobodit se od tohoto pohledu a dostat se mezi městské, i když „jen“ Ostraváky.

Kronika ztraceného města, nebo spíš kronika ztracených lidí? Tolik těžkých osudů a leckdy promarněných snů. O dnešním životě na Ostravsku si nemusíme vyprávět, zatím je to blízká minulost a přítomnost. Ale jaká bude budoucnost?

Miluše Babjáková
foto Jiří Gregorek

Klubové akceŠikmý kostel aneb pohnuté osudy Karviné a Orlové