Zajímavou závěrečnou tečkou za 30. ročníkem Dnů české kultury ve Staré Ľubovni byla slavnostní akademie STALO SE PŘED 100 LETY…, která se uskutečnila pod záštitou pana velvyslance České republiky na Slovensku Rudolfa Jindráka. Akademie byla realizována při příležitosti 100-ho výročí tragického úmrtí českých četníků. Josef Kunovský a Jan Fabera přišli o život při výkonu služby když jim vybuchli granáty, které našli po armádním cvičení vojenské jednotky z Košic.
V programu akademie se pťedstavili žáci a učitelé ze ZUŠ Jána Melkoviča ve Staré Ľubovni a Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který pečlivě vybraným repertoárem i profesionálním pěveckým uměním obohatil celé představení a dodal mu slavnostní ráz.

Ivana Šipošová

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaStalo se před 100 lety ve Staré Ľubovni