Státní občanství ČR, české doklady a jiné základní konzulární informace

V poslední době se na vedení Českého spolku v Košicích obracejí členové Spolku se žádostmi o informace o dokladech, prokazujících státní občanství ČR, o pasech ČR a dalších otázkách. Položili jsme proto několik nejčastěji se opakujících otázek konzulárnímu oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě a zde uvádíme odpovědi tohoto oddělení. Upozorňujeme však, že se jedná jen o základní, stručné informace a že podrobněji je možné všechny potřebné informace k problematice získat na webových stránkách velvyslanectví.

Konzulární a vizové informace

 

AktuálněStátní občanství ČR, české doklady a jiné základní konzulární informace