Včerejší tornádo na Hodonínsku – nevěřícně se díváme na obrázky a pouštíme videa. Žijeme přece v pásmu, kde by měla být tornáda spíš z oblasti zpráv z exotických zemí, rozhodně ne z krásné Moravy. Jak jsem se ale zápětí přesvědčil, tornádo v českých zemích není vlastně nic výjimečného. Od roku 1993 je hlášen výskyt 24 tornád, znamená to, že prakticky každým rokem k nám toto běsnění zavítá. (zdroj wikipedia)
Dokonce z historických pramenů je tornádo doloženo už v roku 1119:

Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak – což jest ještě podivnější zjev – kdežto, obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše co jí stálo v cestě.
Kosmova kronika česká popisuje tornádo v Praze na Vyšehradě z 30. 7. roku 1119
(zdroj ČHMU)

Cítíme s obyvateli postižených obcí a když bude možnost, určitě jim aspoň symbolicky pomůžeme.

(ilustrační foto převzato z fb-ct24)

AktuálněTornádo na Hodonínsku způsobilo velké škody