Už po patnácté uskutečnil Český spolek na Slovensku setkání na symbolickém hřbitově ve Žiarské dolině, které si našlo už mnohé příznivce a dá se říci, že už se pomalu i zde střídají generace.
Počasí se nám vydařilo! Jeho vývoj totiž od čtvrtečního velkého ochlazení a deště sledovali jak organizátoři setkání, tak i účastníci. V den setkání sluníčko sice nesvítilo, ale hory se skvěly v plné kráse. Vzduch byl čistý, svěží, dobře se nám šlapalo.
V půl desáté dojel do ústí Žiarské doliny autobus od Liptovského Mikuláše s účastníky z Martina a z Liptova. Potom dojely autobusy ze Staré Lubovně a z Košic. To už nás bylo plné parkoviště. Na přivítanou nám zahrála dechovka, která zvedla všem náladu, ba některé účastníky dokonce přiměla k tanci. Turisté, kteří tento den šlapali na chatu, nebo i dále do Smutného sedla, určitě zažijí málokdy takové veselí před výstupem. Našim účastníkům trval výstup ke Žiarské chatě různě, ale vzhledem k věku si všichni zaslouží velkou pochvalu. Po občerstvení na útulné chatě jsme se vybrali na Symbolický hřbitov. Tajemníčka ČSnS paní Babjáková zahájila pietní vzpomínku, potom zástupce Horské služby představil jejich nelehkou záslužnou práci a přiblížil příběhy o záchranách obětí hor.  V kulturním programu nám zahrály a zazpívaly pracovníčky košické konzervatoře. Milým programem přispěli členové ČS Stará Lubovňa. Pietní vzpomínku ukončil předseda ČSnS Ing. Doležal.
S přáním všech, aby už nepřibývaly na tomto hřbitově pamětní tabulky jsme sešli na chatu. To už byla nálada veselejší, chatou se rozléhala čeština, po roku si opět podebatovali Češi z Turca, Liptova, Košic, ba i ze Staré Lubovně. Za rok nashledanou!

Setkání v Žiarské dolině 2012

Miluše Babjáková
Pavol Kraus

Český spolek na SlovenskuTradiční setkání na symbolickém hřbitově v Žiarské dolině 22. 9. 2012