21. 9. 2019 uspořádal Český spolek na Slovensku již tradiční pietní vzpomínku na oběti Západních Tater spojenou s kladením věnců na symbolickém hřbitově v Žiarské dolině.
Český spolek v Košicích zorganizoval pro své členy autobusový zájezd z Košic a pietní vzpomínky se zúčastnili i členové Českého spolku Liptov z Liptovského Mikuláše, Martina a Staré Ľubovně. Žiarská dolina přivítala více než 50 účastníků, po dvou předcházejících letech špatného počasí, podzimní přírodou zalitou sluncem s krásnou bezoblačnou oblohou. Počasí vylákalo do hor příznivce turistiky a celé rodiny z blízkého okolí.
Výstup k Žiarské chatě zdatně zvládli všichni, i naši členové, kterým je přes 80 let, Slámovi z Košic a Věrka Štefková z Martina. Pro členy, kteří si ze zdravotních důvodů na výstup netroufli, měla Záchranná horská služba Západní Tatry zabezpečenou dopravu nahoru i dolů.
Pozvaní hosté z Velvyslanectví ČR se pro pracovní zaneprázdněnost omluvili a členové Českých spolků ze západního Slovenska se přes každoroční pozvání opět nezúčastnili.
Pietní vzpomínku na symbolickém hřbitově organizačně dokonale připravil Ing. Jaroslav Havel, předseda Českého spolku Liptov z Liptovského Mikuláše. Státní hymny Slovenské a České republiky, zazněly v podání rodinné lidové krojované skupiny Jaroslava Hrnčiara z Liptovského Mikuláše. Jaroslav Hrnčiar hrál na harmoniku, dcery Kristína na housle a Barbora na kontrabas a manželka Katarína zpívala. Krásné písně zněly v průběhu celého pietního aktu.
Po úvodním slově Ing. Jaroslava Havla a předsedy Českého spolku na Slovensku Ing. Pavla Doležala, kteří zavzpomínali na četné oběti Západních Tater a předcházející návštěvy Českých spolků u jejich symbolických hrobů, vystoupil zástupce Záchranné horské služby Západní Tatry Ing. Dušan Trizna se vzpomínkou na letošní oběti hor. Připomněl, že krásné počasí se v horách během krátké doby může stát pro turisty nebezpečným a většina neštěstí má příčinu v přecenění vlastních sil, špatném časovém rozplánovaní túry a neuposlechnutí varování horské služby, hlavně při očekávané změně počasí. Z těchto důvodů často vznikají zbytečné tragédie.
Již tradičně zazněla česká báseň, tentokrát Lesní studánka Josefa Václava Sládka, v podání členky Českého spolku v Košicích Růženy Kulichové. Jednotlivé organizace položili k pomníku obětí hor věnce a kytici a přítomní si jejich památku uctili minutou ticha.
Pietní vzpomínka byla ukončena oblíbenou písní T. G. Masaryka Ach synku, synku.
V průběhu celého pietního aktu se k nám přidávali kolemjdoucí turisté i s dětmi.
Po skončení setkání se účastníci vyfotili u pomníku a vrátili se na Žiarskou chatu, kde si pochutnali na výborných polévkách a pivku a po cestě do údolí si mnozí nasbírali trochu zdravých podzimních hub.
Letošní akce se díky krásnému počasí velmi vydařila a spokojení účastníci si při loučení slíbili, že se za rok opět na těchto krásných místech setkají.

Růžena Kulichová
foto Pavol Kraus

 

Český spolek na SlovenskuTradiční setkání v Žiarské dolině