V roce 1846 zveřejnil Karel Havlíček Borovský rozsáhlou esej Slovan a Čech. Neztratila nic ze své aktuálnosti, spíš nastavuje zrcadlo našim současným myšlenkám i smyšlenkám. I přesto, že je to delší čtení, stojí za to se názory Karla Havlíčka Borovského probrat. I po 176 letech nám mají co říct.

Jako ochutnávku vybíráme úryvek:
„Nemohu zde obšírně všechno vypisovati a na svědectví uváděti, co jsem v Rusích o Slovanstvu mluviti slyšel a vyrozuměl; dosvědčiti však mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. Jak směšno, jak neprakticky bylo by tedy s tajným nepřítelem svým, který rouchem bratrským chtivost svou jen zakrývá, bratrovati se!!“

Celé pojednání najdete v původní jazykové úpravě na webu manipulátoři.cz:

Karel Havlíček Borovský: Čech a Slovan (1846), na manipulátoři.cz
AktuálněUž Karel Havlíček Borovský v tom měl jasno