Ve studiu Slovenského rozhlasu v Košicích se dne 11. října 2011 v rámci Dnů české kultury uskutečnila veřejná nahrávka skladeb českých skladatelů v interpretaci klavírního dua – Ludmily Kojanové a Pavla Novotného. Ve studiu se sešla pestrá společnost návštěvníků, představující milovníky české komorní hudby, obdivovatele klavírního dua a někdejší studenti.
Na koncertu odzněli skladby Leopolda Antonína Koželuha Sonáta F dur, Leoše Janáčka Národní tance na Moravě a skladba Žárlivost odzněla ve slovenské premiéře, Jana Nováka Rustica musa II, Karla Husa Melancholická píseň a Slovenský tanec z cyklu osmi českých duet a Antonína Dvořáka Slovanské tance opus 45.
Klavírní duo doc. MgA. Ludmila Kojanová, Art.D. a doc. MgA. Pavel Novotný, Art.D. vzniklo na půdě Janáčkovy akademie muzických umění, kde oba studovali klavírní hru u prof. Dr. Ludvíka Kundery a doc. Karla Jandery. Tu v roce 1960 poprvé vystoupili na veřejném koncertě JAMU v brněnském Besedním domě jako klavírní duo.
Po ukončení studií spojili svoje umělecké a pedagogické působení s východním Slovenskem, kde mnoho let vyučovali na Konzervatóriu v Košicích, později i na Prešovské univerzitě jako docenti klavírní hry. Vedle výuky na školách také vyvíjeli bohatou koncertní činnost doma i v zahraničí. Účinkovali na významných koncertech a festivalech v centrech evropské kultury (Česko‚ Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Island, Švýcarsko, Jugoslávie a jinde), realizovali celou řadu rozhlasových nahrávek, televizních koncertů, odborných přednášek a seminářů i v zahraničí, také jsou často zváni do porot klavírních soutěží i mezinárodních a vydali několik ojedinělých odborných publikací, ceněných i v zahraničí.
Za roky spolupráce nastudovali manželé úctyhodný repertoár z literatury pro dva klavíry a čtyřruční klavír od období baroka až po tvorbu současných skladatelů – mnohé skladby jim autoři také věnovali. Jejich dlouholetá spolupráce vyústila do působivého interpretačního stylu, ve kterém se snoubí zdatné technické zázemí, přirozená muzikalita, zvuková a výrazová jednota s artikulační precizností, elegancí a zdravým temperamentem. V současnosti jsou nejstarším a nejdéle koncertně činným klavírním duem na Slovensku.
Posluchači ve studiu si vyslechli nahrávané skladby v tichosti, respektující úctu i obdiv k této umělecké dvojici. Těšíme se na vydání nahrávky na CD.

Václav Ondřej Sedlatý
foto archiv autora

Dny české kultury – archivVeřejná nahrávka koncertu