Součástí Dní české kultury je i výstava V + W, na scénu! Tuto výstavu už zhlédli návštěvníci Ľubovnianské knihovny, kde byla instalována od 14. do 30. září. Žel, zájemci v Košicích výstavu v prostorách Státního divadla neuvidí, protože kvůli aktuální situaci má divadlo až do 14. listopadu zavřeno. Když budeme mít štěstí, bude výstava přístupná od 3. listopadu i pro návštěvníky Zemplínské knihovny Gorazda Zvonického v Michalovcích.
Abychom všem, kdo o výstavu mají zájem, umožnili její návštěvu, domluvili jsme se s Českým centrem Bratislava a s Městskými divadly pražskými na jejím virtuálním zpřístupnění. Využijte možnost podívat se na výstavu v klidu domova. A protože na každé výstavě je k dispozici kniha návštěv, nezapomeňte své dojmy vložit do komentáře!
Přejeme vám vem příjemný zážitek, poučné i zábavné nahlédnutí do jednoho z klenotů naší kultury!
Výstava vznikla s použitím materiálů ze soukromého archivu J. Farníka.
Její putovní část zobrazuje oba umělce od nejútlejšího věku přes éru Osvobozeného divadla, emigraci do Ameriky až do pozdních let.
Dny české kultury – archivV + W, na scénu! aneb Vítejte na virtuální výstavě!