PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH DNE 18. 3. 2017

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám dnes předkládám ke schválení zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2016. Součástí souhrnné zprávy je i zpráva o činnosti místního klubu ČS v Michalovcích.

 

 

Výroční zprávyVýroční zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2016