Výroční Zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích byla předložena v souladu se stanovami našeho sdružení na valném shromáždění 19. září 2019.
(Součástí přednesené zprávy byla i fotodokumentace aktivit, kterou účastníci valného shromáždění zhlédli přímo na místě. Vy si můžete akce z roku 2019 připomenout v přiložené fotogalerii.) Předložení zprávy s půlročním opožděním oproti obvyklému datu je způsobeno pandemií Covid-19 a přeložením Valného shromáždění na náhradní termín.

 

Fotodokumentace činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2019

 

Výroční zprávyVýroční Zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2019 – aktualizováno!