Na přelomu letošního měsíce září a října se čeští krajané z celého světa sešli v Praze na dvou významných setkáních. Prvním byla konference Krajané a identita a druhým 10.ročník Mezinárodního krajanského festivalu. Jak vyplynulo z jednání konference, česká krajanská identita v zahraničí je především identitou jazykovou, kulturní a hodnotovou. Účastníci dvoudenní konference hledali cesty a způsoby, jak českou identitu v zahraničí zachovávat a rozvíjet a shodli se mimo jiné také na tom, že významným přínosem pro tento úkol je činnost vlastních uměleckých souborů. Jedním z takových je i Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který svým vystoupením tuto konferenci zahájil. Několika písněmi také poblahopřál pětici krajanů, kterým Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů udělil vyznamenání za jejich práci, byla mezi nimi i předsedkyně Českého spolku ve Zvolenu, paní Blanka Maňkovská. Sbor v závěru konference také uvedl koncert z děl českých skladatelů.
Velkým zážitkem pro sbor bylo účinkování v programu 10. mezinárodního krajanského festivalu, na kterém se sešlo 18 českých krajanských souborů z celé Evropy. Přijeli soubory z Ukrajiny, Chorvatska, Srbska, Ruska, Maďarska a dalších zemí. Soubory pěvecké i taneční. V hodnocení organizátorů nejlépe obstál Ženský sbor Českého spolku v Košicích, který si odnesl neoficiální vítězství. Ke slavnostnímu zahájení festivalu se v Rytířském sále Valdštejnského paláce sešlo víc než dvě stovky účastníků festivalu a představitelů krajanských organizací a když náš sbor zazpíval v úvodu českou státní hymnu v krásné, čtyřhlasé úpravě, byli mnozí krajané velmi dojatí. V závěru ceremoniálu sbor uvedl několik Dvořákových a Janáčkových písní. Velký potlesk byl uznáním za hudební zážitek, umocněný jistě i nádhernou akustikou sálu.
Sbor v dalších dnech zazpíval ještě ve dvou programech festivalu a to v pražské čtvrti Dolní Chabry a v improvizovaném amfiteátru před zámečkem v Libni. Tam už byla atmosféra uvolněnější a v podání sboru zazněly především lidové písně.
Protože na dobu našeho pražského pobytu připadl také svátek sv. Václava, hlavního českého patrona, zazpívali jsme k jeho cti několik skladeb během mše v jednom z nejstarších pražských kostelů, v románské rotundě sv. Václava na Proseku.
Úspěšnou premiérou bylo pražské účinkování pro nového sbormistra Jána Drietomského.
Odměnou pro náš sbor za úspěšnou reprezentaci české krajanské komunity na Slovensku byla potom návštěva hradu Karlštejn.

Dagmar Takácsová

Ženský sborŽenský sbor Českého spolku zpíval v Praze českým krajanům