Předneseno na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 17. 3. 2012

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové,

každý rok v březnu se schází nejvyšší orgán našeho národnostního sdružení, Valné shromáždění, aby zhodnotilo předcházející rok. Tak je tomu i dnes, kdy končí další dvouleté funkční období předsednictva ČSvK. Většina z vás sleduje spolkové dění na našem webu nebo aspoň v časopise Stříbrný vítr. Výroční zpráva však přináší komplexnější pohled na toto dění a proto vás i letos požádáme, abyste jí věnovali několik chvil pozornosti, tím spíše, že bude opět provázena promítáním fotodokumentace. Pro větší přehlednost bude účelné, rozdělit spolkové programy na několik oblastí.

Kulturně – společenské programy

Rok 2011 jsme úspěšně zahájili 18. českým plesem 22. ledna. Ve výroční zprávě se z tohoto data v chronologickém pořadí naráz dostáváme až k datu 9. června a Zahradnímu koncertu české hudby, pořádanému v Botanické zahradě v ten den. Z toho může vzniknout dojem, že v první polovině roku se nic nedělo. Není tomu tak. Probíhala především několik týdnů trvající příprava jednotlivých projektů, na jejichž základě jsme dostali dotaci Úřadu vlády z programu Kultura národnostních menšin, která představuje finanční základ naší činnosti. Od začátku roku se také scházel společenský klub, o němž budeme později mluvit o něco podrobněji, protože se v něm prolíná činnost kulturní s činností vzdělávací.
První prázdninovou neděli jsme strávili v Lúčce, jako tradičně na ekumenické slavnosti k Husově památce a následném koncertu komorní hudby Česká hudba v průběhu století. Oba programy tentokrát komplikovalo špatné počasí. 
Oblíbené Svatováclavské posvícení v neděli 25. září už bylo jedním z prvních programů festivalu Dny české kultury 2011. Od 24. září do 27. října jsme měli možnost se zúčastnit jeho jednotlivých programů, kterých bylo letos 31, z toho v Košicích 19, ostatní byly v Michalovcích, Trebišově, Prešově, Staré Ľubovni, Kežmarku, Rožňavě a Spišské Nové Vsi. Opět to byly koncerty, výstavy, literární programy, Dny českého filmu, muzikálové představení a také Svatováclavská mše, během níž byla posvěcena dřevořezba sv. Václava jako patrona Čechů v Košicích. Fotodokumentace nám připomene jednotlivé programy, jako například: zahajovací koncert Virtuosi Quartet, koncert Duo Teres, výstavy Čeští architekti na východním Slovensku, Fenomén Baťa, fotovýstavu Jana Reicha Bohemia, Kouzelný svět ilustrací Jana Černého, výstavu o hvězdě světového baletu Darii Klimentové, koncerty Československého komorního dua, výstavu obrazů Antonína Vojtka Putování krajinou – obrazy z Pálavy i závěrečný koncert Génius Antonín Dvořák. V programu Dní české kultury byla uvedena i výstava členů ČSvK, manželů Čepkových Látka, papír, nůžky, která byla samostatným projektem.
Na tradiční program České Vánoce 2011 v neděli 11. prosince přišlo tolik návštěvníků, že byl problém s jejich umístěním.
Zvláštní místo v kulturní činnosti patří Ženskému sboru Českého spolku v Košicích, který nejen celý rok pilně nacvičoval, ale v květnu koncertoval u krajanů v Rakousku a Švýcarsku a v závěru roku absolvoval vánoční koncerty v Martině, Trebišově a vystoupení v programu 3 vánočních koncertů v Košicích. Koncem roku vyšlo také jeho čtvrté CD s nahrávkou Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Toto mimořádně vydařené CD máte možnost si zakoupit, čím podpoříte i náš spolek.

Vzdělávací programy
Do této oblasti patřilo především 26 jednotlivých programů společenského klubu v projektu Poznávej klenoty své domoviny, z nichž každý byl neobyčejně zajímavý a dobře připravený, mnohé z nich samotnými členy klubu.
Dalším skvěle připraveným vzdělávacím programem byla i v loňském roce Podzimní akademie ve dnech 4.-10. září, věnovaných poznávání krás a zajímavostí České republiky. Hojně navštívené byly tradičně všechny 3 části výborného literárního cyklu Už vím, co budu číst.

Programy pro děti a mládež
I v roce 2011 se děti měly možnost zúčastnit letního vzdělávacího tábora koncem prázdnin, 21. – 28. 8. a mládeži jsme díky významnému přispění Československého ústavu zahraničního mohli během jarních prázdnin ukázat zajímavosti a kulturní život Prahy. Mnozí z nich byli v Praze poprvé.

Soutěžním programem celoslovenského významu, spojeným i s výstavou vítězných fotografií byl 2. ročník soutěže Regionální české spolky ve fotografii. Z tohto programu vzniká nová pěkná a užitečná tradice.

Programy Místního klubu v Michalovcích

V Místním klubu v Michalovcích byly realizovány v průběhu roku 2011 3 projekty, 2 z nich patří do vzdělávacích programů a 1 k programům společenským.
Projekt Hvězdy české populární hudby a muzikálu, osahující přednášky, promítání dokumentů a besedu měl 3 části, věnované Gustavu Bromovi, Karlu Gottovi a českému muzikálu. Byl realizován 27. června, 26. září a 28. listopadu.
Druhým vzdělávacím programem byl cyklus České národní obrození, s přednesenými tématy Politická, hospodářská a společenská situace v českých zemích v 18. a 19. století, Osobnosti a idey 1., 2. a vrcholové etapy národního obrození  a Vlyv ideí národního obrození na vznik ČSR. Projekt byl realizován 27. 10. a 21. 11. 2011. Oba tyto projekty byly přístupné i veřejnosti.
Posledním programem MK byly České Vánoce v Michalovcích 16. prosince, jejich součástí byl nejen kulturně-společenský program, ale také vyhodnocení celoroční činnosti MK.

Informační a jiná činnost
Zahrnuje 6 čísel spolkového časopisu Stříbrný e-vítr a stále aktualizované webové stránky cske.sk.
Sem patří také činnost spolkové kanceláře, která se stará o styk s členskou základnou a půjčování knih z fondů spolkové knihovny, o tvorbu a zasílání pozvánek a informací nejen poštou ale také na e-mailové adresy, o vyřizování veškeré pošty, dokumentace, také o archiv a kroniku.
Kromě uvedeného udržujeme spolupráci s orgány místní a krajské samosprávy, Českým spolkem na Slovensku, regionálními Českými spolky, Českým centrem v Bratislavě, kulturními a vzdělávacími institucemi v regionu.

Duchovní život
Pravidelně se udržuje kaplička sv. Jana Nepomuckého, každý týden se slouží česká katolická bohoslužba, v květnu mše ke cti sv. Jana Nepomuckého, v září k sv. Václavu.
Dobrá spolupráce je také s Církví československou husitskou, při bohoslužbách i programu v Lúčce.

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dovolte abych svým i vaším jménem poděkovala za dvouletou náročnou, svědomitou a s láskou vykonanou práci členům odstupujícího předsednictva, garantům jednotlivých projektů,  tajemníkovi spolku Václavu Sedlatému a Blance Sedlaté, hospodářce Jiřině Tóthové i revizní komisi ČSvK. Za spolupráci děkuji i předsedovi Českého spolku na Slovensku. Za financování spolkové činnosti děkuji Úřadu vlády SR, Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Košickému samosprávnému kraji a městu Košice, za konkretní finanční pomoc děkuji také Československému ústavu zahraničnímu, bývalé ředitelce Českého centra v Košicích Kateřině Bělské a dárcům 2% daně. Za spolupráci při realizaci programů  děkuji Českému centru v Bratislavě a kulturním institucím města  a regionu.
Vám, členům Českého spolku v Košicích děkuji za celoroční podporu a za pozornost, s kterou jste vyslechli výroční zprávu.

MUDr. Dagmar Takácsová
předsedkyně Českého spolku v Košicích

mersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayanmersin eskort - eskort mersin - izmir eskort - eskort ankara - amasya eskort - bodrum eskort - eskişehir eskort - mersin eskort bayan