Na valném shromáždění Českého spolku v Košicích přednesla předsedkyně spolku Dagmar Takácsová zprávu o činnosti spolku za rok 2023. Přítomní členové spolku tuto zprávu pozorně vyslechli a následně schválili její znění plným počtem hlasů. Nabízíme vám zprávu o činnosti jako dokument dokazující rozsáhlost našich aktivit a potvrzující zájem nejenom členů spolku, ale také našich příznivců i zájemců z řad veřejnosti. Součástí této zprávy je i zpráva o činnosti místního klubu v Michalovcích.

 

 

Výroční zprávyZpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2023