Po delší době  v našem společenském klubu zazněly operní árie. Pan Novotný účastníkům besedy ve čtvrtek 13. 6. 2013 připomenul operního zpěváka, tenoristu Beno Blachuta. Každý z nás zpěváka znal, ale rozhodně připomenutí jeho zvučného hlasu bylo milé. Vždyť v poválečné době se jeho jméno a hlavně jeho zvučným hlasem zpívané árie ze Smetanových a Dvořákových oper často ozývaly v  rádiu.
Beno Blachut se narodil před sto lety, 14. června 1913 v Ostravě – Vítkovicích. Absolvoval pražskou konzervatoř v letech 1935 až 1939 za pouhé čtyři roky. Byl přijat ředitelem Josefem Sukem rovnou do druhého ročníku. Již v roce 1939 nastoupil do olomoucké opery, kde působil dvě sezony. Ale už 1. srpna 1941, v letech protektorátu, se stal již sólistou Národního divadla v Praze, angažován Václavem Talichem. Poválečné období přineslo Blachutovi obrovský vzestup. Natočil pro Československý rozhlas v Praze neuvěřitelné množství studiových snímků. Byl vynikajícím interpretem především českého repertoáru (B. Smetana: Jeník, Vítek, Vít, Lukáš,  Dalibor, Skřivánek; A. Dvořák: Princ, Jirka, L. Janáček: Boris, Brouček, Morozov ad.).
Blachut byl pěvec, který poznamenal v poválečné éře českou operu tak, jako málokdo jiný. Jako člen Národního divadla hostoval v Moskvě, Vídni, Helsinkách, Amsterdamu, Edinburghu, Římě, Florencii, Benátkách, Paříži, Bruselu atd. Byl nositelem státních cen, národním umělcem. V roce 1985 umírá a po slavnostním rozloučení v Národním divadle je pohřben v rodinné hrobce na Vyšehradě.
Výklad o zpěvákovi pan Novotný přerušoval ukázkami s krásným hlasem Beno Blachuta z oper Jakobín, Dvě vdovy, Dalibor, ale i z oper Komedianti, Carmen, Tosca. Určitým zpestřením byla i swingová skladba se zpěvem B. Blachuta od Harry Hardena Dobrou noc.

Dívaje se na plátno s obrazem od Joža Úprku Pouť u Sv. Antoníčka jsme si poslechli v podání Beno Blachuta Moravské a slovácké písně od Otakara Jeremiáše.
Vše bylo opravdu krásné a slavnostní. Snad nám jen chyběla árie Prince z Rusalky spolu s árií Vodníka, kde se sešel jeho krásný tenor s basem jeho kolegy a přítele Eduarda Hakena. Pomník na Vyšehradě mají tito čeští nezapomenutelní pováleční zpěváci společný.

Miluše Babjáková

Giacommo Puccini: La Bohéme

 

Antonín Dvořák: Rusalka

Galerie hrdosti100 let od narození operního zpěváka Beno Blachuta