28. říjen a 30. október – tato dvě data z roku 1918 znamenají mnoho pro naše dva národy.
28. října 1918 byla v Praze vyhlášena Československá republika. Vinou různých okolností došlo k tomu, že se o tom na Slovensku dozvěděli se spožděním. Proto byla v Martině 30. októbra (října) 1918 přijata Deklarácia slovenského národa, běžně nazývaná Martinská deklarácia.
Touto deklarací se Slováci přihlásili ke společnému státu.
Na oslavu již 105. výročí založení Československé republiky jsme byli letos pozváni panem velvyslancem Rudolfem Jindrákem do Bratislavy. Milá slavnost se konala v hotelu Děvín. Sešli se tam různé osobnosti veřejného života, diplomaté, česká komunita a další hosté. Po krátkém projevu pana velvyslance k této události přítomné pozdravil i nový předseda Národní rady pan Pellegrini. Dobrou atmosféru vytvořili členové občanského sdružení Morava, krásná zem.
Na oslavě jsme se dovědeli, že slavnost bude mít pokračování v pondělí 30. října, kdy pan velvyslanec přijede do Martina. Návštěvu přivítal na Městském úřadě primátor Martina, Prof. MUDr. Ján Danko. Potom v průvodu společně s viceprimátorem Ing. Stanislavem Thomkou, MBA, přišli k budově Tatra banky, kde po krátkých proslovech položili květy k památní desce, připomínající vyhlášení Deklarace.
Po slavnostním aktu se pan velvyslanec seznámil s členy Českého spolku v Martině a živě se zajímal o jeho aktivity.
V neoficiální části programu následovala návštěva národní kulturní památky Národného cintorína v Martině. Komentovanou prohlídku připravilala Matica slovenská, která o tuto kulturní památku pečuje. Původně byl založen koncem 18. století jako městský hřbitov. Jsou zde uloženy ostatky na 300 významných osobností slovenského života, např. Martin Kukučín, Karol Kuzmány, Martin Benka, Andrej Kmeť a mnoho dalších.
Pan velvyslanec na závěr položil květiny a zapálil svíčku u centrálního pomníku na hřbitově. Tím ukončil návštěvu Martina a doufáme, že si odnesl pěknou vzpomínku.

Jana Rašmanová

Deska k Deklarácii slovenského národa je umístněna na jedné z nejkrásnějších budov Martina. Její historie má více než 100 let. Valné shromáždění z 2. února 1885 založilo tuto banku s názvem Tatra, hornouherská banka. Rychle se rozvíjela, budovala filiálky a v mezivojnovém období patřila k největším peňežním ústavům.

Regionální České spolkyČeský spolek Martin28. říjen a 30. október – aktualizované