Vzpomínková akce k 600. výročí upálení mistra Jana Husa se konala v neděli 28. června 2015 v obci Svinica nedaleko Košic.
Když cestujete z Košic směrem na Michalovce, projíždíte táhlou vesnicí Svinica. Hned na začátku obce po levé straně na vás na zalesněném vršku vykoukne vysoká věž místního románsko-gotického kostelíka, který patří po několik století do majetku Reformované církve. Může se pochlubit velmi vzácným architektonickým a duchovním dědictvím.
Kostel byl postaven v první polovině 12. století a je národní kulturní památkou. Dominuje mu pětiposchoďová 36 metrů vysoká věž, která zaujme svou mohutností a nádherným výhledem do okolí. V interiéru kostela se nacházejí zbytky gotické fresky ze 14. století, zobrazující Poslední soud. Kostel patří mezi nejstarší chrámy na Slovensku. Při svém působení na Slovensku jej využívali Bratříci, kteří nechali kostel obehnat vysokou obrannou zdí.
Kostel se používá pouze k slavnostním příležitostem – každoročně se tu konají například ekumenické bohoslužby, uctění památky Mistra Jana Husa, Kalvínovy reformační bohoslužby a jiné. Protože je tu vynikající akustika, pořádají se zde i koncerty. Proto jej pořadatelé slavnosti – Český spolek v Košicích a Církev československá husitská vybrali k této důstojné vzpomínce. Svinický reformovaný duchovní, Mgr. Miroslav Varga byl pořádání slavnosti velmi příznivě nakloněn a ihned se ochotně zapojil i s členy církevního sboru do organizačních příprav. Pomohla také obec Svinica a její pan starosta.
V den slavnostních bohoslužeb Církve československé husitské s ekumenickou účastí a následujícího slavnostního koncertu se parkoviště pod dlouhým, strmým kamenným schodištěm do kostela v krátkém čase zaplnilo auty a vypravenými autobusy s návštěvníky – košickými Čechy, duchovními a věřícími mnoha křesťanských církví z Košic, Svinice a okolí.
Účastníky slavnosti přivítal Mgr. Miroslav Varga, který je také seznámil s historií kostela. Bohoslužbu celebroval bratislavský biskup Církve československé husitské na Slovensku, ThDr. Jan Hradil, Th.D. Ve svém kázání vyzdvihl středověké úsilí k očistě církve, pevnost víry a osobní svědomí mistra Jana Husa. Kostnickým koncilem pro svoji pevnost postojů a názorů byl odsouzen jako kacíř k upálení na hranici 6. července 1415. Bolestné je na tom to, že svojí vlastní církví.
V průběhu bohoslužby zazpíval Ženský sbor skladbu O Domine Jesu Christe a celou bohoslužbu hudebně doprovázela a během Večeře Pánovy velmi pěknou písní obohatila Marienka Hudáková z Margecan. Bratr duchovní Mgr. Bohumil Kaman četl z Písma svatého a posledních Husových listů z kostnického vězení.
V závěru bohoslužby přednesl promluvu za Ekumenické společenství církví v Košicích Mons. Anton Konečný. Dal důraz na poselství pro křesťanskou jednotu v osobnosti Jana Husa a řekl, že jeho obětování pro Kristovu pravdu nás musí konečně spojovat, nikoliv rozdělovat. Připomenul současný postoj katolické církve k Husovi, která ústy dvou svých pontifiků – Jana Pavla II. a současného papeže Františka požádala o odpuštění za Husovo upálení a označila Husa za reformátora církve. I ostatní hosté – zástupce reformovaného biskupa br. Ján Semjan a evangelický senior Ján Hruška hovořili o historickém významu osobnosti Mistra Jana Husa.
Po krátké přestávce s podaným občerstvením návštěvníci zaplnili prostor kostela do posledního místečka. Vždyť dlouho avizovaný pěvecký a hudební program sliboval opravdu hodnotný zážitek. Koncert slovem uvedl místní duchovní správce, Mgr. Miroslav Varga.
Úvod patřil smyčcovému orchestru Musica Iuvenalis, návštěvníci Husových oslav z minulých let v husitském kostelíku nad obcí Lúčka u Rožňavy jej dobře znají. Jako host vystoupil smíšený pěvecký sbor UP Manila Chorale z Filipín. Mohli jsme obdivovat jeho skvělé zvládnutí velice náročných skladeb. Nechyběl ani náš vynikající Ženský sbor Českého spolku v Košicích a sólisté – Alžbeta Smolinková a Marián Lukáč.
Program byl opravdu hodnotný a historickými prostorami kostela zazníval po každém vystoupení neutichající potlesk za bravurní výkony všech účinkujících. Janáčkova Láska opravdivá, Gloria skladatele Jana Nováka, pod taktovkou Oľgy Varínské, části Pergolesiho oratória Stabat Mater v podání Ženského sboru, od toho momentu už pod taktovkou Lukáše Kozubíka, Ave Maria Pietra Mascagniho v podání sólistky Alžbety Smolinkové i čtyři z Biblických písní Antonína Dvořáka v podání sólisty opery Státního divadla v Košicích Mariána Lukáče byly důkazem, že kdo přišel, nelitoval – nádhera!!
Dlouho očekávané vystoupení univerzitního pěveckého sboru UP Manila Chorale z Filipín nic nenechalo na náhodě – v pěti skladbách nám předvedli vynikající zpěv, dokonalost hlasové techniky a naprostou profesionalitu, spojenou s velkou radostí ze zpěvu pod vedením dirigenta Eman de Leona. Prostě úžasné!!
Závěrečné společné vystoupení orchestru a obou pěveckých sborů se sólistou Mariánem Lukáčem a dirigentem Lukášem Kozubíkem – Ave verum od W. A. Mozarta a Panis Angelicus od Cesara Francka – to bylo vyvrcholení. Neutichající potlesk ve stoje byl zaslouženou poctou spokojených posluchačů a díkem všem účinkujícím za výjimečný zážitek k uctění 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa.

Miluše Babjáková, Bohumil Kaman, Dagmar Takácsová

Galerie hrdosti600. výročí smrti mistra Jana Husa