Jména Josef Zítek a Antonín Pfeiffer řeknou něco jen zasvěceným. Když jsme ale v klubu začali rozebírat architekturu Prahy, bylo najednou vše jasné. Na přednášce 15. 5. 2014 jsme se zaměřili právě na tyto dva architekty, kteří vtiskli svou pečeť do podoby matičky stověžaté.

Architekt Josef Zítek
Narodil se roku 1832 a dětství prožil na malostranské Kampě. Právě zde se scházeli čeští umělci a jeden z nich, Josef Mánes, odhalil výtvarné nadání Josefa Zítka. Zítek dokončil svoje technické vzdělání v roce 1854 na Akademii výtvarných umění ve Vídni a potom odchází na praxi do Itálie, aby si prohloubil znalosti o renesančních památkách. Od roku 1862 působí jako pedagog a vychovává řadu vynikajících architektů. Působil v různých památkových komisích, byl předsedou stavebního výboru pro dostavbu hradu Karlštejna, předsedou uměleckého odboru Jednoty pro dostavění katedrály sv. Víta v Praze, zakládajícím členem klubu Za starou Prahu. Během svého života realizoval řadu zajímavých projektů: Rudolfinum, Mlýnskou kolonádu, římskokatolický kostel v Rakové na Slovensku, oltář sv. Jana Nepomuckého v Jindřichově Hradci, pivovar v Petrohradě, Zemské muzeum ve Výmaru, náhrobek K. H. Borovského, železniční viadukt v Malenicích atd. Jeho životním dílem je však jedinečné Národní divadlo v Praze.
V roce 1881 se oženil s Bertou Lippertovou a žil na svém panství ve Lčovicích. Odtud dojížděl na přednášky na pražskou německou polytechniku. Při odchodu do výslužby získal uznání od císaře a v roce 1908 mu byl udělen titul barona. Zemřel roku 1909 a byl pochován v Malenicích, poblíž zámku Lčovice.

Architekt Antonín Pfeiffer
Architekt a projektant Antonín Pfeiffer, narozený roku 1879 v Plzni, je mimo jiné autorem podoby jednoho z nejlukrativnějších a nejživějších pražských nároží – secesního paláce Koruna na Václavském náměstí.
Na palác Koruna máme, jistě také díky dobrému a rychlému občerstvení za našich mladých let, živé vzpomínky. Proto jsme si o něm v klubu řekli více. Dnešní palác Koruna stojí na místě, kde na konci 19. století stál dům, v jehož kavárně Café Wein se scházívali v šedesátých letech 19. století čeští vlastenci. Mezi nimi Fr. Palacký, Fr. L. Rieger či Fr. A. Brauner.
Dům byl zbourán v roce 1910 a na jeho místě vznikl v letech 1911 – 1912 palác ve slohu pozdní secese. Palác vybudovala První česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování na život, jež se později přejmenovala na „Koruna“. Pfeiffer navrhl honosný pětipatrový železobetonový palác s věžovitým nárožím, zakončeným stylizovanou korunou a sochami. Jeho přízemí protínala prosklená pravoúhlá pasáž s východy na náměstí a do ulice. Svým návrhem novodobého městského paláce ve stylu secese porazil v soutěži na tuto stavbu i svého učitele, kterým byl renomovaný architekt Jan Kotěra. Z jejího původního využití – mimo jiné v ní byly lázně s osmihranným bazénem, kubistické kino či vyhlášený jídelní automat – už bohužel nezbylo nic.
Kromě Koruny navrhl Pfeiffer například i interiér pražského hotelu Paříž. O tomto interiéru jsme se dozvěděli více z vlastních fotografií autorky článku. Opravdu uvnitř všechno dýchá tím největším a samozřejmě nejdražším luxusem. Zašli jsme si do tohoto hotelu na „drahou kávu“, protože pohled na interiér vyzdobený tyrkysovou skleněnou mozaikou, intarzovaným barevným dřevem a perletí, různými měděnými ozdobami a mosazným kováním dveří a oken, zlacením a množstvím vzácných zrcadel, určitě stojí za to.
Pfeiffer se podílel také na stavbě pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. Zemřel roku 1938 ve věku 59 let v Praze.
Přes veškerou snahu se nám nepodařilo získat portrét tohoto významného architekta, takže vlastně vůbec nevíme, jak vypadal.

Vyprávění bylo zakončeno promítáním se slovním doprovodem „Po pražských starých pasážích“. Díky Ing. Sedlatému jsme měli na výběr i další promítání. Vybrali jsme si filmovou prohlídku moderní funkcionalistické Müllerovy vily, kterou projektoval známý architekt Adolf Loos (psali jsme o něm i na našich stránkách). Vila dnes patří do správy Muzea hlavního města Prahy.

Účastníci setkání ocenili zajímavě a poučně strávené hodiny v našem klubu.

Miluše Babjáková

Galerie hrdostiArchitekti Josef Zítek a Antonín Pfeiffer