Před námi se otevíral nádherný letní den a my, členové Českého spolku a náboženské obce Církve československé husitské v Košicích, jsme tu sluneční neděli 7. července společně měli namířeno do malebné gemerské obce Lúčka, kde se, jako pokaždé, i letos v rámci projektu Česká hudba v průběhu staletí měl konat koncert Českého komorního ansámblu mladých, o.p.s. Koncert se i konal a musím s radostí říct, že i vydařil a jeho účastnící mi dají jistě za pravdu, že se i nesmírně líbil a byl o to výjimečnější, že v něm účinkovali samí mladí pražští umělci, kteří skladby od českých hudebních skladatelů předvedli s živostí mládí, talentu a velkého zápalu i lásky k vážné hudbě. V rámci tohoto projektu se jako už tradičně koná pouť k uctění památky a odkazu mistra Jana Husa, kterého 598. výročí od jeho mučednické smrti letos 6. července uplynulo. Vzpomínková bohoslužba Církve československé husitské se konala v tamějším kostele Reformované křesťanské církve, kde se následně konal i koncert vážné hudby. Při bohoslužbě, v kázání Božího slova v podání bratra vikáře zazněli vážná a do svědomí nás všech zúčastněných volající slova, že uctít si památku kostnického mučedníka, značí mít sílu a odvahu i v dnešní zmatené době, při všech našich osobních selháních i selhání celé společnosti, hledat Pravdu – Krista, poznávanou z Bible, pro kterou nemohl mistr Jan ustoupit ani odvolat, abychom nebyli slepí a hluší. Přivítali jsme v našem společenství i vzácné hosty z ekumény, velice vstřícného a laskavého bratra faráře Drenkó z domácí Reformované křesťanské církve a bratra faráře Solárika z Evangelické církve augsburského vyznání z Rožňavy.
Velice zajímavý byl i průvodní program zájezdu a to kulturní a přírodní zajímavosti lokality Buzgó – Krásnohorská Dlhá Lúka. Příjemná nenáročná procházka snad prospěla každému a pak samozřejmě i chutný oběd v Restauraci u Železného grófa v Krásnohorském Podhradí.
Na závěr se patří za vše poděkovat tomu Nejvyššímu a pak všem účinkujícím, pořadatelům a průvodčím letošní poutě do Lúčky, s nadějí, že se snad takto střetneme opět i v příštím roce.

Mgr. Ján B. K. Lauko, vikář CČSH

Ze života spolkuČeská hudba v průběhu staletí a vzpomínka na mistra Jana Husa 2013