Českou hudbou a slovem si členové Českého spolku v Košicích a jejich příznivci uctili v neděli 28. 6. 2009 památku Mistra Jana Husa na historickém místě nad obcí Lúčka v Rožňavském okrese.
Účastníci byli dopraveni autobusem, mikrobusem a vlastním autem v odpoledních hodinách do obce. Jako průvodní program v dopoledních hodinách byla návštěva premonstrátského klášteru v Jasově, kde nás opat Tomáš Karol Bartal obeznámil s historií kláštera, ukázal nám chrám, knihovnu a park. Ti, kteří uviděli tento klášter poprvé, byli překvapeni, že se něco tak vzácného, vznešeného a krásného nalézá nedaleko Košic. Ovšem všechny nás zarazilo v jak špatném stavu klášter v současnosti je a jistě jsou namístě obavy o jeho budoucnost. V každém případě velké díky a obdiv těm, kteří o něj v nynějších podmínkách pečují.
Po dobrém občerstvení v Krásnohorském Podhradí v restauraci „U Železného grófa“ nás ve 14:30 hodin přivítal v obci Lúčka déšť. V rozpacích jsme postupně přicházeli na vršek, kde stojí obnovená Husitská rozvalina kostelíka. Na naši radost pršet přestalo a sluníčko nám svítilo po celé konání bohoslužby Církve československo husitské. Tuto sloužil vikář ThMgr. Ján Lauko k uctění památky Mistra Jana Husa.
Po duchovním hodince, po krátké přestávce, nás přivítal Ženský sbor Českého spolku v Košicích. V rozvalinách Husitského kostelíku zazněly skladby A. Dvořáka, ale i Ave Maria od J. Arcadelta a část Stabat Mater od G. B. Pergolesiho Tyto krásné a obtížné skladby zvládl Ženský sbor ke chvále všech diváků.
Slavnostní odpoledne se končilo vystoupením Komorního orchestru Musika Iuvenalis z Košic se sólisty Státního divadla Košice. Krásné klasické české melodie od A. Dvořáka anebo skladby ze současnosti od K. Svobodu z českých muzikálů byly tou nejlepší tečkou za krásným programem tohoto slavnostního odpoledne. Podle všech účastníků nemohly melodie lépe znít a uchvátit všechny účastníky než zde mezi kopci a na místech dýchajících historií.
Jsme rádi, že se slavnost vydařila. Tohoto roku se už konala po čtvrté a myslíme si, že tradice by se měla zachovat. O tom svědčí i zájem lidí z Lúčky a blízkého okolí. Bohoslužba a koncert se stává kulturní událostí nejen české menšiny, ale i tohoto krásného a zapadlého kraje. To je vlastně našim přáním.

Miluše Babjáková

Ze života spolkuČeská hudba v průběhu století