Ke dni 1. července 2012 jsme se rozloučili s důstojnými pány kaplany Mgr. Petrem Sabolem a Mgr. Viliamem Rečičárem, kteří nám s láskou sloužili české mše svaté, za což jim patří velké „Pán Bůh zaplať!“. Důstojnému pánovi kaplanovi Petrovi Sobolovi na novém působišti v Krásné nad Hornádem a důstojnému pánovi Viliamovi Rečičárovi, faráři v Remetských Hamrech vyprošujeme hojnost Božích milostí, Darů Ducha Svatého a mocnou ochranu naší nebeské Matky Panny Marie.
Současně jsme přivítali jejich nástupce důstojného pána kaplana Mgr. Petra Juráška a důstojného pána kaplana Mgr. Slavomíra Engela. Svěřujeme je pod ochranný plášť Panny Marie a Božský Mistr ať je provází svým požehnáním a řídí každý okamžik jejich kněžského života.

Zdena Hloušková

Ze života spolkuČeské mše svaté